Stan osobowy 446 osób
W tym: 42 kobiety
  72 seniorów
  28 studentów
  112 osób w wieku do lat 40
Ilość Kół 14

Stan na dzień 5 stycznia 2018 roku

 

Zarząd Oddziału:  
Wiesław Michalski Prezes
Joanna Perkuszewska-Warchoł Wiceprezes
Jacek Szydłowski  Wiceprezes
Dionizy Saniawa Wiceprezes
Marek Grzywacz Skarbnik, Wiceprezes SEP
Bogusław Strzelec Sekretarz
Piotr Brzeziński   Członek
Grzegorz Dasiewicz  Członek
Radosław Figura Członek
Krzysztof Krzysztoszek  Członek
Stanisław Mrugalski Członek
Marek Pereta Członek
Andrzej Rabiniak Członek
Jarosław Rybski Członek
Mirosław Szcześniak  Członek
   
Komisja Rewizyjna Oddziału:   
Jerzy Cholewiński  Przewodniczący, członek Centralnej Komisji Rewizyjnej
Adam Nowak Zastępca Przewodniczącego
Maciej Szykowny Sekretarz
Paweł Kubicki Członek
   
Sąd Koleżeński Oddziału:   
Zdzisław Szewczyk Przewodniczący
Krzysztof Bitner  Zastępca Przewodniczącego 
Paweł Kubicki  Członek
   
Komisja Bytowa Oddziału:  
Mirosław Szcześniak  Przewodniczący
Barbara Tomczyk-Trojanowska Zastępca Przewodniczącego
Grzegorz Dasiewicz  Członek
   
Biuro Oddziału:  
Ewa Sowa  Główna Księgowa 
Barbara Cholewińska Sekretariat

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10 - 15.