Stan osobowy 442 osoby
W tym: 39 kobiet
  116 seniorów
  28 studentów
  110 osób w wieku do lat 40
Ilość Kół 17

Stan na dzień 5 stycznia 2018 roku

 

Zarząd Oddziału:  
Wiesław Michalski Prezes
Joanna Perkuszewska-Warchoł Wiceprezes
Radosław Figura  Wiceprezes
Leszek Jastrzębiowski Wiceprezes
Marek Grzywacz Skarbnik, Wiceprezes Zarządu Głównego SEP
Bogusław Strzelec Sekretarz
Grzegorz Dasiewicz  Członek
Paweł Kubicki Członek
Daniel Maksym Członek
Rajmund Mączyński Członek
Stanisław Mrugalski Członek
Jarosław Rybski Członek
Dionizy Saniawa Członek
Andrzej Szafraniec Członek
Mirosław Szcześniak  Członek
   
Komisja Rewizyjna Oddziału:   
Barbara Gregorek Przewodnicząca
Janusz Alot Zastępca Przewodniczącego
Dariusz Woźniak Sekretarz
Piotr Domagała Członek
   
Sąd Koleżeński Oddziału:   
Zdzisław Szewczyk Przewodniczący
Krzysztof Bitner  Zastępca Przewodniczącego 
Paweł Kiełbasa Członek
   
Komisja Bytowa Oddziału:  
Mirosław Szcześniak  Przewodniczący
Barbara Tomczyk-Trojanowska Zastępca Przewodniczącego
Grzegorz Dasiewicz  Członek
   
Biuro Oddziału:  
Ewa Sowa  Główna Księgowa 
Barbara Cholewińska Sekretariat
Agnieszka Kostecka                               Asystentka Zarządu                                                 

 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10 - 15.