Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

100 - lecie SEP

logo 100 lecie sep

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

W dniach 1-2 lutego 2018 r. odbyło się III międzynarodowe spotkanie partnerów projektu: Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system (EU-PV-Trainer) Agreement No. 2016-1-PL01-KA202-026279/P2]. Wspólna praca partnerów z Polski, Rumunii Hiszpanii oraz Cypru odbywała się tym razem w Nikozji.

Rozpoczęliśmy tradycyjnie o 9.00 a prace trwały do popołudnia następnego dnia. Wymiana poglądów i argumentów w celu ustalenie spójnego planu działania sprawiły, że czas minął bardzo szybko. Całe szczęście, gospodarze spotkania zadbali, abyśmy w trakcie wysiłku intelektualnego mogli skorzystać z dóbr kulinarnych w wydaniu cypryjskich kucharzy. Udało się wygospodarować parę chwil na poznanie okolicy i cypryjskiej kultury.

Niewątpliwą atrakcją wyjazdu była cypryjska zima, która większości uczestników przypadła do gustu. Bezchmurne niebo i 17°C w cieniu, zielone palmy oraz spadające z drzew pomarańcze, powodowały, że powrót do polskiego -5°C był niełatwy.

Naładowani południową energią powróciliśmy, aby spełniać obowiązki czekające w rodzimych stronach.

Opracował: Radek Figura

 

Szukaj na stronie