Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

100 - lecie SEP

logo 100 lecie sep

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

W dniu 17 marca 2018 r. w budynku Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Radomskiego SEP, w czasie   którego   zostały   wybrane   nowe   władze   na   kadencję   2018-2022.   Wydarzeniu   towarzyszyły   wystąpienia   ustępujących   władz  :  Prezesa i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zostały również wręczone medale i odznaczenia SEP. W WZO udział wzięli goście honorowi: mgr inż. Jan MUSIAŁ - członek prezydium ZG SEP (O. Piotrkowski SEP) i nasz kolega mgr inż. Marek GRZYWACZ - wiceprezes SEP

 Władze Oddziału Radomskiego SEP kadencji 2018-2022 :

 

Prezes Oddziału

Wiesław Michalski                   - Koło Oddziałowe

Zarząd Oddziału:

 1. Grzegorz Dasiewicz- Koło przy PE w Zwoleniu
 2. Radosław Figura- Koło przy UTH w Radomiu
 3. Marek Grzywacz- Koło Oddziałowe
 4. Leszek Jastrzębiowski- Koło Seniorów
 5. Paweł Kubicki- Koło Oddziałowe
 6. Daniel Maksym- Koło RE w Kozienicach
 7. Rajmund Mączyński- Koło przy ENEA Wytwarzanie S.A. w Kozienicach
 8. Stanisław Mrugalski- Koło przy ENEA Wytwarzanie S.A. w Kozienicach
 9. Joanna Perkuszewska- Koło Telekomunikacji
 10. Jarosław Rybski- Koło przy PSE w Radomiu
 11. Dionizy Saniawa- Koło przy UTH w Radomiu
 12. Bogusław Strzelec- Koło Telekomunikacji
 13. Andrzej Szafraniec- Koło przy UTH w Radomiu
 14. Mirosław Szcześniak- Koło przy RE Radom

Ukonstytuowanie Zarządu nastąpi podczas najbliższego posiedzenia.

Komisja Rewizyjna Oddziału:

 1. Janusz Alot- Koło Oddziałowe
 2. Barbara Gregorek- Koło Telekomunikacji
 3. Piotr Domagała- Koło przy PE w Zwoleniu
 4. Dariusz Woźniak- Koło przy RE Radom

Ukonstytuowanie KRO nastąpi podczas najbliższego posiedzenia.

Sąd Koleżeński Oddziału:

 1. Krzysztof Bitner- Koło przy ENEA Wytwarzanie S.A. w Kozienicach
 2. Paweł Kiełbasa- Koło przy PSE w Radomiu
 3. Zdzisław Szewczyk- Koło przy RE Radom

Ukonstytuowanie SKO nastąpi podczas najbliższego posiedzenia.

Delegaci Oddziału na Walny Zjazd Delegatów SEP:

 1. Radosław Figura- Koło przy UTH w Radomiu
 2. Marek Grzywacz- Koło Oddziałowe
 3. Radosław Gutowski- Koło Oddziałowe

Delegatem z urzędu jest nowowybrany Prezes

 1. Wiesław Michalski- Koło Oddziałowe

Delegaci Oddziału do RR FSNT NOT:

 1. Paweł Kubicki- Koło Oddziałowe
 2. Bogusław Strzelec- Koło Telekomunikacji
 3. Jacek Szydłowski- Koło przy ZSE Radom

 

Szukaj na stronie