Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

100 - lecie SEP

logo 100 lecie sep

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

LISTA ODZNACZONYCH Z OKAZJI WZO 17-03-2018

SZAFIROWA ODZNAKA HONOROWA SEP

Kol. Jerzy Cholewiński         - Koło Oddziałowe

ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA SEP:

Kol. Borys Madejski              - Koło Telekomunikacji            

SREBRNA ODZNAKA HONOROWA SEP:

Kol. Piotr Brzeziński             - Koło przy PGE w Skarżysku-Kamiennej

Kol. Radosław Gutowski       - Koło Oddziałowe

Kol. Wojciech Jaroszek         - Koło przy PE w Zwoleniu

Kol. Leszek Jastrzębiowski    - Koło Seniorów

Kol. Paweł Kubicki               - Koło Oddziałowe

Kol. Halina Malmon                  - Koło Seniorów                                           

Kol. Marek Pereta                - Koło przy ENEA Wytwarzanie w Kozienicach

Kol. Andrzej Zbroszczyk           - Koło przy KWP w Radomiu                     

DYPLOM UZNANIA ZA 50. LAT AKTYWNEJ DZIAŁALNOŚCI W SEP

Kol. Alicja Przyłucka             - Koło Seniorów                                         

MEDAL IM. INŻ. MICHAŁA DOLIWO-DOBROWOLSKIEGO

Kol. Mirosław Szcześniak     - Koło przy RE w Radomiu

MEDAL IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO

Kol. Radosław Figura            - Koło przy UTH w Radomiu

Kol. Bogusław Strzelec         - Koło Telekomunikacji

MEDAL IM. PROFESORA WŁODZIMIERZA KRUKOWSKIEGO

Kol. Ryszard Gąska                     - Koło Seniorów                                        

Kol. Joanna Perkuszewska      - Koło Telekomunikacji

Kol. Jacek Szydłowski            - Koło przy ZSE w Radomiu

Kol. Stanisław Wójtowicz       - Kol. Koło Seniorów

MEDAL IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA POŻARYSKIEGO

Kol. Barbara Cholewińska     - Koło Seniorów

MEDAL IM. INŻ. KAZIMIERZA SZPOTAŃSKIEGO

Kol. Adam Nowak                 - Koło Oddziałowe

 

Szukaj na stronie