Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

100 - lecie SEP

logo 100 lecie sep

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

IV Dyskusyjne Forum Kobiet SEP

W dniach 12-13.04.2018 r.odbyło w Łodzi się kolejne, IV Dyskusyjne Forum Kobiet SEP. Tym razem w skróconej 2 – dniowej formie. Miejscem, obrad była restauracja „Satyna” mieszcząca się w budynku łódzkiego NOT-u.

Baza noclegowa była usytuowana przy ulicy Traugutta w uroczym hotelu „Savoy” (zaledwie kilkanaście metrów od reprezentacyjnej ulicy Piotrkowskiej). Ciekawostką hotelu jest winda obsługiwanego przez szarmanckiego, etatowego windziarza.

Obrady Forum odbywającego się pod hasłem „Kobiety w nowym stuleciu SEP” rozpoczęły się tuż po godz. 12.00.Organizatorka kol. Józefa Okładło powitała wszystkie panie (Oddział Radomski SEP reprezentowały kol. Kol. Barbara Cholewińska, Agnieszka Kostecka – najmłodsza uczestniczka Forum

Fot

  Agnieszka najmłodsza uczestniczka Forum w duecie z Arturem R.

i Joanna Perkuszewska) i obecnych panów: Prezesa SEP kol. Piotra Szymczaka, Prezesa Oddziału Łódzkiego kol. Władysława Szymczyka oraz kol. Jerzego Szczurowskiego i Sekretarza Generalnego SEP kol. Jacka Nowickiego.

Fot. 1 Mężczyźni nz Forum Kobiet SEP

Mężczyźni na Forum Kobiet SEP

Głos zabrał Prezes SEP, który powitał wszystkich i opowiedział o pomysłach na 100.lecie Stowarzyszenia: m.in. utworzenie Centralnego Archiwum SEP, Centralnej Biblioteki SEP, Pracowni Historycznej, zorganizowanie III Kongresu Elektryki Polskiej, Balu na 1000 par, ławeczka pierwszego Prezesa SEP, wydanie 100 książek na 100.lecie i.t.d. Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes powiedział „ kochane dziewczyny, zdrowia, szczęścia i miłości, niech Wam się wiedzie na niwie prywatnej i SEP-owskiej”.

Następnie Prezes O/Łódzkiego kol. Szymczyk powitał zebranych w „mieście czterech kultur”. W kolejnym krótkim wystąpieniu kol. Jurek Szczurowski (COSiW) przedstawił projekt „Kobiety w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Leksykon współczesny 2019”, którego jest koordynatorem.

Kol. Henryka Szumigaj (wiceprezes Oddziału Łódzkiego) omówiła prezentacje „Kobiety w Oddziale Łódzkim- jakie są?” Aktywne, inspirujące, budzące zaufanie a stanowią tylko 6,7 % liczebności Oddziału.

Szefowa Forum kol. Józefa Okładło tradycyjnie zaprezentowała „Kobiety w SEP…co się zmieniło w ostatnich latach”. Kobiety stanowią wg stanu na koniec 2017 roku „armię” 2155 członkiń SEP tj. 9,32%. Na Forum przyjeżdża nas coraz więcej .

Uczestniczki Forum:

2015 rok                   2016              2017              2018-

36 kobiet                  48                   50                   66

Fot. 2 Szefowa Forum Józefa Okładło

Szefowa Forum Józefa Okładło

Dyskusyjne Forum Kobiet SEP było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, pomysłów na uatrakcyjnianie przynależności do SEP oraz zawierania nowych kontaktów.

Cieszy fakt, że cztery nasze koleżanki zostały wybrane na funkcje Prezesów Oddziałów w nowej kadencji SEP 2018-2022 (będzie więcej kobiet na Radach Prezesów).

W 2019 roku Stowarzyszenie Elektryków Polskich będzie organizacją o 100.letniej tradycji. Pierwszy nasuwający się wniosek Forum: kobiety SEP powinny aktywnie włączyć się w organizację obchodów 100.lecia. Kol. Okładło przypomniała, że każda z nas może a wręcz powinna „wrzucić stroniczkę” do Leksykonu Kobiet SEP. Wystarczy skorzystać za ściągawki kobietywsep.pl -

napisać o sobie i zamieścić fajną fotkę.

Pamiętajmy tylko o tym, że w notce powinien być opisany związek autorki z SEP a nie sukcesy zawodowe.

Kolejnym punktem Forum była „zagraniczna” niespodzianka. Pani Grażyna Whapshot (Łapszot), absolwentka Politechniki Warszawskiej od wielu lat mieszkająca w Londynie przedstawiła prezentację „Aktywność Kobiet Inżynierów w Instytucie Inżynierii i Technologii w Anglii i na świecie”.

Fot. 3 Interesująca prezentacja gościa Forum

Interesująca prezentacja gościa Forum

Kilka dat z prezentacji p. Grażyny:

Maj 1871 r – powstaje w Anglii Towarzystwo Inżynierów Telegrafii (po raz pierwszy użyto określenia „inżynier”),

Grudzień 1887 r – zmiana nazwy na Instytut Inżynierów Elektryków (dwa lata potniej rejestrowany na londyńskiej giełdzie pod nazwą Institution Engineering and Technology IEE),

1963r –IEE zarejestrowany jako towarzystwo dobroczynne z ustanowionym godłem i herbem.

2006 r – powstał Instytut Inżynierów i Technologii IET,

2013 r – podpisano konkordat pomiędzy IET a innymi stowarzyszeniami w celu przeprowadzenia analizy światowej liczby członków IET w podziale: rejon, ilość członków, mężczyźni, kobiety (stanowią 8% ilości członków IET).

Pani Grażyna przedstawiła sylwetki trzech interesujących Angielek, kobiet inżynierów: Herty Ayrton (1854-1923), Gertrude Entwisle (1892-1961) oraz Amy Johnson (1903-1941) zafascynowanej lotnictwem – samotnie przeleciała ze Stanów do Australii. Prezentacja była bardzo interesująca lecz czas gonił. Rozdyskutowane uczestniczki Forum zasłużyły na szybki obiad, a tuż po nim kolejna interesująca prezentacja pt „Pola elektromagnetyczne w życiu współczesnego człowieka” przygotowana i przedstawiona przez dr Halinę Aniołczyk. Teraz już wiemy, że producentów sprzętów i urządzeń obowiązuje zasada Alara tj. As low as reasonably achievable – tak niskie jak możliwe do osiągnięcia”.

Zapamiętajmy więc: bezpieczne korzystanie z telefonu komórkowego to m.in. trzymanie aparatu daleko od ucha przy wybieraniu / oczekiwaniu na połączenie oraz korzystanie z „komórki” tylko (w miarę możliwości) przy silnym sygnale/polu.

Fot. 4 Czy pole magnetyczne jest straszne

Czy pole magnetyczne jest straszne???!!!

Sesję tematycznych pytań i odpowiedzi zakończyło przybycie przewodniczki po Łodzi – świetnej p. Grażyny Janus. Po krótkim wprowadzeniu w historię Łodzi malownicza grupa kobiet SEP wyposażona w środki audio wyruszyła na interesujący spacer trasą: Cerkiew, nowy Dworzec Łódź Fabryczna, powrót na Piotrkowską. Sam spacer po ulicy Piotrkowskiej ( ponad 4 km długości i ogrom zabytków) wg słów przewodniczki to plan na dwa dni. Łódź jest po prostu niesamowita !!!

Fot. 5 Zwiedzanie Łodzi

Zwiedzanie Łodzi

Fot. 6 Czy potrzebna pomoc w naprawie oświetlenia ulicznego

Czy potrzebna pomoc w naprawie oświetlenia ulicznego

Część uczestniczek po ponad dwugodzinnym spacerze została w hotelu, a grupa wytrwałych spacerowiczek pomaszerowała z przewodniczką dalej Piotrkowską aż do „różanego zaułka” – to trzeba zobaczyć samemu !.

Fot. 7 Wytrwałe spacerowiczki w Różanym Zaułku

Wytrwałe spacerowiczki w Różanym Zaułku

Nasz spacer w „nadgodzinach” zakończyłyśmy z niedosytem przybyciem na kolację koleżeńską w „Satynie”.

W kolejnym, ostatnim dniu Forum obrady rozpoczęłyśmy o godz. 9.30 od krótkich autoprezentacji uczestniczek.

Fot

A przed obradami pyszna kawa na Piotrkowskiej

Następnie zostały omówione wnioski z poprzednich spotkań i w trakcie dyskusji formułowano nowe wnioski. Intensywną pracę rozpoczęła komisja wniosków w skład której weszła , jak zwykle, kol. Joanna Perkuszewska.

Fot. 9 Komisja uchwał i wniosków IV GFK SEP

Komisja uchwał i wniosków IV DFK SEP

O godz. 11.00 kolejny gość Forum dr inż. Waldemar Gochnio przedstawił wykład „Najnowsze zagadnienia w energetyce – czyli czego możemy się spodziewać w 2018 roku”. Były informacje o : największych dostawcach energii, konieczności zwiększenia limitu mikroelektrowni OZE do 50 kW, ustawie o elektromobilności i zachętach do korzystania z pojazdów elektrycznych, panelach fotowoltaicznych, problemach magazynowania energii i.t.d.

Fot. 8 Było też o elektromobilności

Było też o elektromobilności

Kol. Józefa Okładło sprawnie koordynowała dalszą dyskusję nad wnioskami.

Przerywnikiem w dyskusji było krótkie wystąpienie kol. Joanny Perkuszewskiej nt. podsumowania Roku Krukowskiego w SEP tj. o III Międzynarodowej Konferencji poświęconej profesorowi Włodzimierzowi Krukowskiemu i jego pracom naukowym oraz Międzynarodowej Konferencji i Wystawie „Początki elektryfikacji polskich miast - Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1956”, które odbyły się w Radomiu 8 listopada 2017 roku w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” . Niestety laptop odmówił posłuszeństwa i był to tylko przekaz słowny zilustrowany wydanym z tej okazji Biuletynem i książką autorstwa Tomasza Staniszewskiego „ Elektrownia Miejska w Radomiu 1901 – 1956”. Książkę i Biuletyn kol. Joanna podarowała p. Grażynie Whapshot, która ogromnie się ucieszyła. Drugi egzemplarz Biuletynu, w którym zostały zamieszczone wszystkie konferencyjne prezentacje, otrzymały koleżanki z Oddziału Częstochowskiego ze względu na ich prelegenta dra inż. Aleksandra Gąsiorskiego i Jego prezentację „Początki i pierwsze lata funkcjonowania elektrycznego oświetlenia miasta Częstochowy (1887-1895)”.

Na zakończenie Obrad Forum kol. Józefa sprawnie przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem wniosków IV Dyskusyjnego Forum Kobiet SEP uporządkowanych i „wygładzonych” przez komisje wniosków. (wnioski na stronie SEP).

Następne V Forum w 2019 jubileuszowym roku jest planowane w Białymstoku pod hasłem „Wpływ elektryki na nasze życie codzienne”.

Do zobaczenia za rok.

Tekst i zdjęcia: Joanna Perkuszewska

Współpraca redakcyjna: Paweł Kubicki

Szukaj na stronie