Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

100 - lecie SEP

logo 100 lecie sep

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

Rozstrzygnięcie KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

"CZŁOWIEK - ELEKTRYCZNOŚĆ"

Jury VI Konkursu Fotograficznego „Człowiek – Elektryczność” ogłoszonego przez Oddział Radomski Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. Wł. Krukowskiego zapoznało się z przesłanymi pracami fotograficznymi. Jury postanowiło nie przyznawać I nagrody ze względu na niewystarczające przedstawienie idei konkursu jakim była relacja pomiędzy współczesnym człowiekiem, a szeroko pojętą dziedziną techniki związanej z elektryką i przyznają następujące nagrody:

II nagroda – Łukasz Kowalski za zdjęcie – „Człowiek w sieci”,

III nagroda – Adam Falkowski za zdjęcie „Fotografia nr 5”. 

 Jury postanowiło przyznać również 4 honorowe wyróżnienia:

  • Jerzy Kutkowski za zdjęcie „Na wiatr”.
  • Marek Zawadzak za zdjęcie „bez tytułu”
  • Stanisław Gąsior za zdjęcie „Elektryczność i sztuka”.
  • Wojciech Domagała za zdjęcia „DSF 6146”.

Organizatorzy dziękują uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie.

Szukaj na stronie