Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

Koło SEP przy PGE Dystrybucja S.A. w Skarżysku-Kamiennej zorganizowało 15 listopada dla członków oraz sympatyków SEP spotkanie informacyjno-szkoleniowe z firmą SONEL. Podczas spotkania zostały omówione wymagania prawne dotyczące wykonywania pomiarów w tym norma PH-HD 60364-6:2008.

Czytaj więcej...

20 maja 2016 r. Zarząd Koła Zakładowego SEP przy PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna zorganizował wycieczkę fakultatywną dla członków i sympatyków SEP do Elektrowni Kozienice. ENEA Wytwarzanie - Elektrownia Kozienice– druga co do wielkości elektrownia w Polsce (a pierwsza co do wielkości mocy zainstalowanej wśród elektrowni opalanych węglem kamiennym). Znajduje się w Świerżach Górnych koło Kozienic ww ojewództwie mazowieckim. Przewodnikiem po elektrowni był pan Andrzej Jamanek, który zna każdy zakamarek w elektrowni.

Czytaj więcej...