Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

95 lat Oddziału Radomskiego SEP

95 lat

1921-2016

Członek wspierający

enea

Kursy i szkolenia

centrum

PATRONAT HONOROWY

Wojewoda Mazowiecki

Wojewoda Mazowiecki

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Prezydent Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia

Starosta Powiatu Radomskiego

Starosta Powiatu Radomskiego

Błąd
  • Kategorii nie znaleziono

Patronat merytoryczny

seputhieeekigeitjpg

Miejsce wydarzenia

elektrownia

Szukaj na stronie

Sponsorzy obchodów 95 lecia Oddziału Radomskiego SEP

mikronika

jm tronik

el bo

logo se green

  cellpack

Enertel

asaj

zupe

pge

mbj

vimap

visimind

elkomtech

elkomtech

Patronat medialny nad obchodami 95 lecia Oddziału Radomskiego SEP

eksport import gazeta spec logo inpe