Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

W dniu 28 sierpnia 2015 r. w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Energetyka z udziałem Dyrektora Generalnego Wojciecha Kurka, jego zastępcy Artura Dąbrowy, osób odznaczonych jak również przedstawicieli Stowarzyszenia Elektryków Polskich w osobach: Wiceprezesa SEP Marka Grzywacza, Prezesa SEP Oddziału Radomskiego Wiesława Michalskiego oraz Prezesa Koła SEP przy PGE Piotra Brzezińskiego.

W pierwszej części spotkania z rąk dyrekcji zostały wręczone odznaczenia „Zasłużony dla ZEORK”. Nazwa ZEORK – Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko Kieleckiego istniała do 2009 roku. Następnie spółka przekształciła się i przyjęła nazwę PGE – Polska Grupa Energetyczna. W drugiej części uroczystości zostali odznaczeni członkowie Koła SEP przy PGE. Dwie osoby zostały uhonorowane Złotą Odznaką Honorową SEP, koleżanka Zdzisława Kowalczyk-Warzecha i kolega Tomasz Herman. Srebrną Odznaką Honorową zostało odznaczonych  dziewięciu członków w osobie: kolega Andrzej Pacek, Ignacy Michorowski, Krzysztof Cieślik, Marek Bernacki,  Marian Nowakowski, Piotr Baran, Piotr Przybysz, Bernard Turek, Ryszard Bryś. Odznaczenia wręczył Marek Grzywacz w asyście Piotra Brzezińskiego. W imieniu osób odznaczonych podziękowania złożyła koleżanka Zdzisława Kowalczyk-Warzecha.
Następnie głos zabrał Prezes SEP Oddziału Radomskiego Wiesław Michalski, który wręczył upominki w postaci książek i złożył podziękowania za dotychczasową współpracę z dyrekcją PGE Dystrybucja S.A. i PGE Obrót S.A. w Skarżysku-Kamiennej.
Uroczystość z okazji Dnia Energetyka zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

Zdjęcia z imprezy znajdziecie w Galerii. 

Opracował: Piotr Brzeziński

Prezes Koła przy PGE Skarżysko-Kamienna 

 

Szlak Radomskiego Dziedzictwa Kulturowego- projekt nr 93 w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 r.

RR FSNT NOT oraz nasze Stowarzyszenie zachęca gorąco do oddania głosu na projekt nr 93 w kategorii projektów do 50,000,- zł  w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 rok. Pełna nazwa propozycji to Szlak Radomskiego Dziedzictwa kulturowego etap I. Główne założenia: Celem projektu jest popularyzacja zarówno wśród radomian, jak i turystów, dziedzictwa przemysłowego Radomia, na które składają się przede wszystkim ocalałe budynki przemysłowe, (często projektowane przez wybitnych architektów) oraz produkty wytwarzane w nich. Zakres czasowy obejmuje okres od lat 20. XIX stulecia do roku 1989.                   Jest to bardzo ważny element większego zamierzenia, które mam nadzieję niedługo będzie realizowane, a o które wielu radomian upomina się od lat, a mianowicie Muzeum Radomskiego Dziedzictwa Przemysłowego i Zaawansowanych Technologii. Głosując na ten projekt, przyczynicie się Państwo do utworzenia tej oczekiwanej instytucji.


 ccc

 

Link do głosowania:

https://glosowanie.konsultacje.radom.pl/