Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

 

Stan osobowy 404 osoby
W tym: 36 kobiet
  93 seniorów
  31 studentów
  100 osób w wieku do lat 40
Ilość Kół 13

Stan na dzień 30 stycznia 2021 roku

 

Zarząd Oddziału:  
Wiesław Michalski Prezes
Joanna Perkuszewska-Warchoł Wiceprezes
Radosław Figura  Wiceprezes
Leszek Jastrzębiowski Wiceprezes
Marek Grzywacz Skarbnik, Wiceprezes Zarządu Głównego SEP
Bogusław Strzelec Sekretarz
Grzegorz Dasiewicz  Członek
Paweł Kubicki Członek
Daniel Maksym Członek
Rajmund Mączyński Członek
Stanisław Mrugalski Członek
Jarosław Rybski Członek
Dionizy Saniawa Członek
Andrzej Szafraniec Członek
Mirosław Szcześniak  Członek
   
Komisja Rewizyjna Oddziału:   
Barbara Gregorek Przewodnicząca
Janusz Alot Zastępca Przewodniczącego
Dariusz Woźniak Sekretarz
Piotr Domagała Członek
   
Sąd Koleżeński Oddziału:   
Zdzisław Szewczyk Przewodniczący
Krzysztof Bitner  Zastępca Przewodniczącego 
Paweł Kiełbasa Członek
   
Komisja Bytowa Oddziału:  
Mirosław Szcześniak  Przewodniczący
Grzegorz Dasiewicz Członek
   
Biuro Oddziału:  
Ewa Sowa  Główna Księgowa 
Joanna Miącz Asystentka ds. szkoleń i egzaminów
Agnieszka Kostecka       Asystentka Zarządu

 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00