Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

EGZAMINY KWALIFIKACYJNE:

ELEKTRYCZNE- CIEPLNE- GAZOWE

w każdy wtorek o godz. 11.00

w budynku NOT, w Radomiu ul. W. Krukowskiego 1 - sala nr 111.

Na egzamin proszę zgłosić się z dowodem osobistym.

Opłata za egzamin wynosi:– 280,00 zł

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 kwietnia 2003r.Dz.U. Nr 89 poz. 828)

Opłatę należy uregulować przed egzaminem

na konto SEP - Nr 94 2490 0005 0000 4600 1556 8689

lub gotówką w kasie SEP – pokój 111

Zaświadczeń nie wysyłamy.

Szkolenia indywidualne koszt : 492 zł (400 zł.+ 23%VAT)

Indywidualne szkolenia rozszerzone o pomiary 738zł (600zł +23%VAT)

grupowe dla firm : ceny do uzgodnienia