Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

Sprawozdanie ze szkolenia w dniu 06.12.2019 r. w KOLE SEP działającym przy RE RADOM pt. „AUTOMATYZACJA PRACY SIECI SN I Nn W ROZWIĄZANIACH ZPUE S.A.”

W dniu 06.12.2019 r. Koło SEP działające przy Rejonie Energetycznym w Radomiu zorganizowało szkolenie nt. „Automatyzacja pracy sieci SN i nN w rozwiązaniach ZPUE S.A.

Szkolenie poprowadził Pan Hubert z firmy ZPUE S.A. Szkolenie zostało rozszerzone o informacje nt. stacji transformatorowej SN/nN z magazynem energii elektrycznej zabudowanym w części podziemnej.

Szkolenie spełniło oczekiwania pracowników Rejonu Energetycznego i przedstawicieli firm wykonujących roboty elektroenergetyczne, gdyż prezentowane w czasie szkolenia urządzenia są aktualnie zabudowywane w sieciach dystrybucyjnych.

Szczególne zainteresowanie wzbudziła część szkolenia dotycząca zastosowania w rozdzielniach SN i nN najnowszych, programowalnych sterowników napędów rozłączników.

Słuchaczy zaciekawiła sprawa rozwiązania zasilania w energię elektryczną urządzeń sterowniczych w rozdzielniach SN, w których brak jest strony niskiego napięcia np. złącza kablowe SN.

Ożywiona dyskusja Kolegów w czasie spotkania na tematy przedstawione w szkoleniu, potwierdziła trafny wybór tematu i prelegenta.

W szkoleniu wzięło udział dwudziestu Kolegów z Naszego Koła SEP.

Po bardzo ciekawym szkoleniu, przeszliśmy do restauracji Cechowianka, gdzie oczekiwał na nas staropolski poczęstunek.

Koledzy wyrazili potrzebę zorganizowania na wiosnę lub jesień 2020 roku wycieczki technicznej do ZPUE S.A. celem zapoznania się z procesem produkcji urządzeń, o których była mowa na szkoleniu.

  

                                                                                                 OPRACOWAŁ: Mirosław Szcześniak