Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

 

Rok 2021 rokiem Jubileuszu 100 -lecia

Oddziału Radomskiego

Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

  

Nakładem Oddział Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

przy współudziale Pracowni Historycznej SEP w Opolu

ukazała się publikacja Nr 5 w serii wydawniczej

„100 książek na 100-lecie SEP”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historia i pamięć.

Włodzimierz Krukowski (1887-1941)

Twórca lwowskiej szkoły pomiarów elektrycznych

Praca zbiorowa pod redakcją                                                                      prof. Jerzego Hickiewicza

 

 

 

Publikacja wydana w języku polskim i ukraińskim pod patronatem:

Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk

oraz

Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk

 

Konsultant i recenzent: prof. dr hab. inż. Bolesław Orłowski

 

Tłumaczenie: prof. dr hab. inż. Orest Ivakhiv,

współpraca prof. dr hab. inż. Mykhaylo Dorozhovets

 

Format: B5

Objętość: 536 str.

Oprawa: twarda, szyta

ISBN: 978-83-7789-602-0

 

Autorzy przedstawiają następujące rozdziały:

- Tło historyczne

- Założyciel Katedry Pomiarów Elektrotechnicznych prof. dr inż. Kazimierz Idaszewski

- Życiorys prof. dr inż. Włodzimierza Krukowskiego

- „Intelligenzaktion” we Lwowie

- Reprinty

- Uczniowie i współpracownicy W. Krukowskiego

- Rozwój metrologii elektrycznej po 1945 roku związany z działalnością wychowanków

   prof. Krukowskiego

- Znaczenie dorobku prof. Włodzimierza Krukowskiego dla rozwoju techniki pomiarów

   elektrycznych w Polsce i Europie

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” im. W. Krukowskiego

   w Nowej Soli

- Działania Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

   im. pof. dr inż. Włodzimierza Krukowskiego (1887-1941) dla uczczenia pamięci swego

   Patrona

 

W Słowie Prezesa SEP - dr Piotra Szymczaka - czytamy:

Autorzy – wybitni znawcy problematyki historii elektrotechniki znakomicie ukazali biografię uczonego na tle ówczesnej epoki. Żal, że zginął tragicznie i nie dokończył swojego dzieła. Serdecznie zachęcam do lektury nie tylko elektryków i członków SEP, lecz również tych, którzy interesują się historią polskiej myśli technicznej i jej twórcami. Niech ta monografia będzie symbolicznym podziękowaniem całej społeczności Stowarzyszenia dla prof. Włodzimierza Krukowskiego – za to kim był i czym się dzielił z innymi – za jego trud i zaangażowanie w tworzenie lwowskiej i zarazem polskiej szkoły pomiarów elektrycznych, przemysłu elektrotechnicznego oraz budowy autorytetu Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

Szlak Radomskiego Dziedzictwa Kulturowego- projekt nr 93 w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 r.

RR FSNT NOT oraz nasze Stowarzyszenie zachęca gorąco do oddania głosu na projekt nr 93 w kategorii projektów do 50,000,- zł  w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 rok. Pełna nazwa propozycji to Szlak Radomskiego Dziedzictwa kulturowego etap I. Główne założenia: Celem projektu jest popularyzacja zarówno wśród radomian, jak i turystów, dziedzictwa przemysłowego Radomia, na które składają się przede wszystkim ocalałe budynki przemysłowe, (często projektowane przez wybitnych architektów) oraz produkty wytwarzane w nich. Zakres czasowy obejmuje okres od lat 20. XIX stulecia do roku 1989.                   Jest to bardzo ważny element większego zamierzenia, które mam nadzieję niedługo będzie realizowane, a o które wielu radomian upomina się od lat, a mianowicie Muzeum Radomskiego Dziedzictwa Przemysłowego i Zaawansowanych Technologii. Głosując na ten projekt, przyczynicie się Państwo do utworzenia tej oczekiwanej instytucji.


 ccc

 

Link do głosowania:

https://glosowanie.konsultacje.radom.pl/