PORZĄDEK OBRAD posiedzenia nr 24 Zarządu Oddziału Radomskiego SEP na dzień 2016-03-03 (czwartek)

1. Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału nr 23 z dnia 2015-01-27 – Kol. Bogusław Strzelec.
2. Informacje o pracach Oddziału od ostatniego posiedzenia Zarządu – Kol. Wiesław Michalski.
3. Zatwierdzenie bilansu Oddziału za 2015 r. – Kol. Ewa Sowa – Gł. Księgowa.
4. Zatwierdzenie budżetu na 2016 r. – kol. Marek Grzywacz
5. Realizacja planu pracy za 2015 r. oraz przyjęcie planu pracy na 2016 r. – Kol. Bogusław Strzelec.
6. Obchody 95-lecia Oddziału – Kol. Joanna Perkuszewska.
7. Sprawy różne:
   – przyjęcie nowych członków.