Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2017 im. André Marie Ampère oraz ogólnopolska inauguracja Roku Prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszeniowe obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka w 2017 miał zaszczyt zorganizować Oddział Radomski SEP im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Dzień obchodów tj. 31 maja 2017 roku był jednocześnie ogólnopolską inauguracją obchodów Roku Prof. Włodzimierza Krukowskiego w SEP w 130 rocznicę urodzin Patrona Oddziału Radomskiego. Współorganizatorem uroczystości była ENEA Wytwarzanie – Elektrownia Kozienice. Miejsce obchodów wyznaczono w siedzibie ENEA Wytwarzanie w Świerżach Górnych k. Kozienic.

Przed salą obrad swoje stoiska mieli COSiW i ENAP S.A.

Czytaj więcej...

Zgodnie z wieloletnią tradycją pielęgnowaną w Oddziale Radomskim SEP, Koło Telekomunikacji zorganizowało w dniu 20 maja 2017 r. obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Podczas jednodniowego wyjazdu zwiedziliśmy w miejscowości Gołąb k. Dęblina Muzeum Nietypowych Rowerów, Kościół pod wezwaniem św. Katarzyny i św. Floriana w stylu manierystycznym oraz domek loretański – kopię kaplicy z Loreto z ceramicznymi rzeźbami proroków, ufundowaną przez Jerzego Ossolińskiego.

Następnie udaliśmy się do Puław, gdzie zwiedzimy z przewodnikiem niedawno uruchomione w XVII – wiecznym pałacu Muzeum Czartoryskich, które  otacza park krajobrazowy z zabytkowymi budowlami, m.in. Świątynia Sybilli, Domek Gotycki, Pałac Marynki, Domek Grecki, Domek Żółty, Altana Chińska, Brama Rzymska, marmurowy sarkofag oraz rzeźba przedstawiająca Tankreda i Kloryndę.

Kolejnym punktem wycieczki był  Nałęczów. Tam zwiedziliśmy Park Zdrojowy.

Po Majowym Pikniku w miejscowości Podzagajnik k. Zwolenia wróciliśmy do Radomia.

 

Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system (EU-PV-Trainer)  Numer projektu: 2016-1-PL01-KA202-026279

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i szkolenia przyszłych instalatorów PV poprzez wyrównanie i podniesienie jakości przygotowania zawodowego trenerów PV prowadzenia zajęcia teoretyczne i praktyczne, z uwzględnieniem ERK, KRK, ECVET, EQAVET i wymagań obowiązujących w krajach partnerskich.

Czytaj więcej...

W dniu 6 kwietnia 2016 roku odbyło się uroczyste Wielkanocne posiedzenie zarządu Oddziału Radomskiego SEP.

W dniu 28 marca 2017 roku odbyły się wybory do władz RADOMSKIEJ RADY FSNT-NOT na kadencję 2017-2021.

Kol. Bogusław Strzelec zostałczłonkiem Komisji Rewizyjnej, a kol. Paweł Kubicki został członkiem Zarządu.

Czytaj więcej...

W dniu 16   marca 2017 r. o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej Biura SEP w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 I odbyło się posiedzenie GKR z udziałem Przewodniczących KRO, w którym udział wzięli nasi koledzy z Komisji Rewizyjnej Oddziału Radomskiego: Jerzy Cholewiński oraz Paweł Kubicki.

Zebranych powitał i otworzył spotkanie Kol. Ryszard Frydrychowski Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SEP.

Pierwszym punktem programu było wystąpienie Prezesa SEP Kol. Piotra Szymczaka nt. "Działalność SEP za pół kadencji 2014- 18 i propozycje współpracy z organami kontrolnymi Stowarzyszenia".

Następnie kolejno wystąpili:

- Przewodniczący GKR Kol. Ryszard Frydrychowski, który przedstawił prezentację nt. wyników działalności GKR SEP za pół kadencji.

- Sekretarz GKR Kol. Mieczysław Balcerek, który omówił propozycje zmian Statutu SEP w zakresie organów kontrolnych SEP.

- Członek GKR, przewodniczący KRO OW Kol. Maciej Bylica, który zaprezentował organizację pracy KRO w Oddziale Warszawskim na podstawie 10. letnich doświadczeń.

Ostatnim punktem programu była dyskusja Przewodniczących KRO na tematy związane z działalnością kontrolną komisji w oddziałach i w stowarzyszeniu oraz nad propozycjami zapisów do nowelizacji Regulaminu GKR po przyjęciu nowego Statutu SEP.

 

Szlak Radomskiego Dziedzictwa Kulturowego- projekt nr 93 w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 r.

RR FSNT NOT oraz nasze Stowarzyszenie zachęca gorąco do oddania głosu na projekt nr 93 w kategorii projektów do 50,000,- zł  w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 rok. Pełna nazwa propozycji to Szlak Radomskiego Dziedzictwa kulturowego etap I. Główne założenia: Celem projektu jest popularyzacja zarówno wśród radomian, jak i turystów, dziedzictwa przemysłowego Radomia, na które składają się przede wszystkim ocalałe budynki przemysłowe, (często projektowane przez wybitnych architektów) oraz produkty wytwarzane w nich. Zakres czasowy obejmuje okres od lat 20. XIX stulecia do roku 1989.                   Jest to bardzo ważny element większego zamierzenia, które mam nadzieję niedługo będzie realizowane, a o które wielu radomian upomina się od lat, a mianowicie Muzeum Radomskiego Dziedzictwa Przemysłowego i Zaawansowanych Technologii. Głosując na ten projekt, przyczynicie się Państwo do utworzenia tej oczekiwanej instytucji.


 ccc

 

Link do głosowania:

https://glosowanie.konsultacje.radom.pl/