Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

DZIEŃ 1: PRZEJAZD (środa 08.06.2016)

Zbiórka uczestników w przed siedzibą SEP Radom o godz. 14.00i przejazdw kierunku Litwy. Przyjazd na nocleg do hotelu w Suwałkach lub okolicy (w tym dniu bez obiadokolacji ze względu na późną porę przyjazdu).  

Czytaj więcej...

Zapraszamy w dniu 17 marca 2016 r. o godz. 17,00 do kina Helios na film w reżyserii Davida O. Russella pt. "Joy".

W obsadzie m. in. Robert De Niro, Bradley Cooper.

Czytaj więcej...

W dniu 22 stycznia 2016 roku w Kozienicach przy Rejonie Energetycznym PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna zostało utworzone nowe Koło Terenowe SEP. W zebraniu uczestniczył prezes SEP Oddziału Radomskiego Wiesław Michalski, członek zarządu Piotr Brzeziński, oraz członek komisji rewizyjnej Paweł Kubicki. Rozmowy o utworzeniu nowego koła trwały od zeszłego roku.

Czytaj więcej...

W dniu 12 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne OR SEP.

Miało ono miejsce w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, przy ul. Kopernika 1. Na spotkanie przybyli m.in. delegat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego – dr Jan Rejczak, Rektor UTH – prof. Zbigniew Łukasik, Dziekan Wydziału Transportu i Elektrotechniki – prof. Elżbieta Szychta, grono pracowników naukowych UTH, Prezes RR FSNT NOT – mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz, Rektor WSD – Ks. Prałat dr Jarosław Wojtkun, Ks. Kanonik Janusz Smerda. Przybyłych gości przywitał Prezes Oddziału Kol. Wiesław Michalski. Następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Czytaj więcej...

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia nr 24 Zarządu Oddziału Radomskiego SEP na dzień 2016-03-03 (czwartek)

1. Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału nr 23 z dnia 2015-01-27 – Kol. Bogusław Strzelec.
2. Informacje o pracach Oddziału od ostatniego posiedzenia Zarządu – Kol. Wiesław Michalski.
3. Zatwierdzenie bilansu Oddziału za 2015 r. – Kol. Ewa Sowa – Gł. Księgowa.
4. Zatwierdzenie budżetu na 2016 r. – kol. Marek Grzywacz
5. Realizacja planu pracy za 2015 r. oraz przyjęcie planu pracy na 2016 r. – Kol. Bogusław Strzelec.
6. Obchody 95-lecia Oddziału – Kol. Joanna Perkuszewska.
7. Sprawy różne:
   – przyjęcie nowych członków.

W dniu 15 grudnia 2015 r. odbyło sie spotkanie świateczno-noworoczne Koła przy PGE Dystrybucja w Skarżysku-Kamiennej,

które otworzył prezes Koła Piotr Brzeziński. W spotkaniu uczestniczyła dość spora grupa osób, w tym prezes SEP Oddziału Radomskiego Wiesław Michalski oraz wiceprezes Joanna Perkuszewska. W porządku spotkania znalazło się m.in. podsumowanie z działalności Koła za 2015 r. W styczniu 2015 r. koło liczyło 24 osoby. W wyniku przeprowadzonych działań, różnych spotkań, szkoleń oraz wyjazdów integracyjnych powiązanych z tematyką energetyki podwoiła się liczebność członków. Podczas dzisiejszego uroczystego spotkania w poczet członków SEP zostały przyjęte 3 koleżanki i 15 kolegów.
Poniżej po krótce prezentujemy wydarzenia jakie towarzyszyły członkom Koła w 2015 r.
  • 6 marzec - Wyjazd na XVIII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz  XIII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia.
  • 24 kwiecień- Spotkanie z przedstawicielami zakładu ZPUE Włoszczowa powiązane  ze zwiedzaniem zakładu produkcyjnego.
  • 20-22 maj - Konferencja pt.: „Nowe technologie w Energetyce” podczas której omówiono m.in. zasady działania automatyki FDIR (fault detection, isolation and restoration).
  • 9 czerwiec - Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z firmą MIKRONIKA
  • 28 sierpień - Obchody Dnia Energetyka oraz wręczenie Odznaczeń Honorowych SEP dla członków Koła.
  • 2 wrzesień - Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z udziałem firmy ELKOMTECH.
  • 22 wrzesień- II Forum Energetyczne organizowane przez PGE Dystrybucja  Oddział Skarżysko-Kamienna. Wśród prelegentów znalazło się 3 członków koła SEP.
  • 16 październik- Konferencji poświęconej nowym rozwiązaniom technicznym  stosowanym w elektroenergetyce ale przede wszystkim  nowoczesnym systemom sterowania oświetleniem ulicznym.
  • 23 październik- 30-lecie Koła SEP przy Rejonie Energetycznym Radom.
  • 27 październik- Spotkanie szkoleniowo-informacyjne z udziałem firmy 3NS. Szkolenie poświęcone było nowoczesnej metodzie czyszczenia urządzeń elektrycznych z wszelkiego rodzaju zabrudzeń.
 
Działalność SEP Oddziału Radomskiego dzięki działaniom kolegi Piotra Brzezińskiego przyciąga kolejne osoby do SEP. Z jego inicjatywy powstało nowe Koło przy Rejonie Energetycznym Kozienice.
W dalszej części spotkania zostały przedstawione cele na 2016 r. Jedną z ciekawszych pozycji kalendarza wydarzeń jest wycieczka fakultatywna do Elektrowni Bełchatów. Obecny na spotkaniu prezes SEP Oddziału Radomskiego poinformował zebranych o przyszłorocznych obchodach Jubileuszu 95-lecia istnienia SEP Oddziału Radomskiego. Podziękował również koledze Piotrowi Brzezińskiemu za dotychczasową pracę na rzecz SEP oraz za wkład w przygotowanie obchodów 95-lecia SEP. Całość spotkania zakończyła się loterią fantową oraz wspólnym świątecznym posiłkiem.
 
Zdjęcia ze spotkania znajdziecie w Galerii.
 
Opracował
Piotr Brzeziński
Prezes Koła przy PGE 
 

 

 

Szlak Radomskiego Dziedzictwa Kulturowego- projekt nr 93 w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 r.

RR FSNT NOT oraz nasze Stowarzyszenie zachęca gorąco do oddania głosu na projekt nr 93 w kategorii projektów do 50,000,- zł  w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 rok. Pełna nazwa propozycji to Szlak Radomskiego Dziedzictwa kulturowego etap I. Główne założenia: Celem projektu jest popularyzacja zarówno wśród radomian, jak i turystów, dziedzictwa przemysłowego Radomia, na które składają się przede wszystkim ocalałe budynki przemysłowe, (często projektowane przez wybitnych architektów) oraz produkty wytwarzane w nich. Zakres czasowy obejmuje okres od lat 20. XIX stulecia do roku 1989.                   Jest to bardzo ważny element większego zamierzenia, które mam nadzieję niedługo będzie realizowane, a o które wielu radomian upomina się od lat, a mianowicie Muzeum Radomskiego Dziedzictwa Przemysłowego i Zaawansowanych Technologii. Głosując na ten projekt, przyczynicie się Państwo do utworzenia tej oczekiwanej instytucji.


 ccc

 

Link do głosowania:

https://glosowanie.konsultacje.radom.pl/