Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

Komisja konkursowa działająca przy Kole Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy UTH w Radomiu wyłoniła laureatów kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektrotechniki i elektroniki przyznając jednogłośnie następujące nagrody i wyróżnienia:

Czytaj więcej...

W dniu 28 sierpnia 2015 r. w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Energetyka z udziałem Dyrektora Generalnego Wojciecha Kurka, jego zastępcy Artura Dąbrowy, osób odznaczonych jak również przedstawicieli Stowarzyszenia Elektryków Polskich w osobach: Wiceprezesa SEP Marka Grzywacza, Prezesa SEP Oddziału Radomskiego Wiesława Michalskiego oraz Prezesa Koła SEP przy PGE Piotra Brzezińskiego.

Czytaj więcej...

W dniu 23 października 2015 r. miało miejsce jubileuszowe spotkanie z okazji XXX rocznicy powstania Koła SEP przy Rejonie Energetycznym w Radomiu. Na uroczystość przybyli niemal wszyscy członkowie Koła oraz zaproszeni goście. Uczestniczyli m.in. Kol. Marek Grzywacz – Wiceprezes SEP, ścisłe kierownictwo Zarządu Oddziału Radomskiego SEP pod przewodnictwem Prezesa Oddziału Kol. Wiesław Michalskiego. Gośćmi byli również dyrektorzy zaprzyjaźnionych Rejonów Energetycznych z Kol. Tomaszem Hermanem Dyrektorem Generalnym PGE Obrót S.A. Oddział w Skarżysku. A także przedstawiciele firm, które pomogły zorganizować spotkanie ZPUE Włoszczowa, Cellpack Warszawa, Asaj Radom i Jakmet.

Czytaj więcej...

Zarząd Oddziału Radomskiego SEP na swoim październikowym posiedzeniu zdecydował, by wprowadzić zwyczaj odwiedzania grobów zmarłych w ostatnim czasie członków SEP. I tak, w bieżącym roku członkowie Zarządu Oddziału Radomskiego SEP, odwiedzili groby i złożyli znicze z logo Oddziału na grobach ś.p.: Kol. Kol. Teresy Kośmider, Barbary Nosarzewskiej, Tadeusza Borysiewicza, Leszka Borowieckiego, Marcelego Grzywacza, Zbigniewa Ikwantego, Stanisława Kądzieli, Piotra Makrockiego, Henryka Niezgody, Jerzego Tarczyńskiego, Wojciecha Wielińskiego i Tadeusza Witkowskiego.

Cześć ich pamięci. 

Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych Oddziału Radomskiego SEP informuje, że rozpoczyna kolejne szkolenie przygotowujące do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego na certyfikowanego instalatora OZE (fotowoltaika). Nasze laboratorium posiada certyfikat UDT. Ukończenie kursu w takim ośrodku jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięto III Konkurs Fotograficzny Oddziału Radomskiego SEP.

Konkurs cieszył się z umiarkowanym zainteresowaniem. Prace nadesłało 3 uczestników. Przedstawiono 16 fotogramów.
Jury, pod przewodnictwem Prezesa Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego ustaliło następującą kolejność nagród.

Czytaj więcej...

 

Szlak Radomskiego Dziedzictwa Kulturowego- projekt nr 93 w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 r.

RR FSNT NOT oraz nasze Stowarzyszenie zachęca gorąco do oddania głosu na projekt nr 93 w kategorii projektów do 50,000,- zł  w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 rok. Pełna nazwa propozycji to Szlak Radomskiego Dziedzictwa kulturowego etap I. Główne założenia: Celem projektu jest popularyzacja zarówno wśród radomian, jak i turystów, dziedzictwa przemysłowego Radomia, na które składają się przede wszystkim ocalałe budynki przemysłowe, (często projektowane przez wybitnych architektów) oraz produkty wytwarzane w nich. Zakres czasowy obejmuje okres od lat 20. XIX stulecia do roku 1989.                   Jest to bardzo ważny element większego zamierzenia, które mam nadzieję niedługo będzie realizowane, a o które wielu radomian upomina się od lat, a mianowicie Muzeum Radomskiego Dziedzictwa Przemysłowego i Zaawansowanych Technologii. Głosując na ten projekt, przyczynicie się Państwo do utworzenia tej oczekiwanej instytucji.


 ccc

 

Link do głosowania:

https://glosowanie.konsultacje.radom.pl/