Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

Coroczne obchody majowego święta przygotowuje Koło przy Orange Polska S.A.

W bieżącym roku grupa 55 uczestników zwiedziła:

1. Ogród Botaniczny w Powsinie z przepięknymi w tym okresie rododendrenami.

2. Miejscowość Konstnacin-Jeziorna, z pięknym Parkiem Zdrojowym, termą, zabytkowym kościołem i licznymi willami prominentów, po których oprowadzał tutejszy przewodnik.

3. Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku, po którym oprowadzała przewodniczka.

Czytaj więcej...

XVI Konferencja Okrągłego Stołu w ramach obchodów ŚDTiSI.

W dniu 13 maja 2015 r. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się XVI Konferencja Okrągłego Stołu, której stałym przesłaniem jest Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, tym razem pod hasłem „Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne: źródła innowacyjności”. Tradycyjnie głównym organizatorem było nasze stowarzyszenie, przy współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym, a pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego.

Czytaj więcej...

Komitet Organizacyjny zaprasza na tradycyjny, tym razem LEŚNY BAL ELEKTRYKA 2015 który odbędzie się 7 lutego 2015 roku w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisko.

Czytaj więcej...

W dniu 17 grudnia 2014 r. w siedzibie firmy ENEA Wytwarzanie (dawna Elektronia Kozienice) nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Czytaj więcej...

Z wielką radością informuję, że nasz Oddział uzyskał akredytację w zakresie szkoleń OZE .

Zaświadczenie o udzieleniu akredytacji nr OZE-A/21/00012/14
Wydane na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. z 2014 r. poz. 505)

Czytaj więcej...

Uroczyste spotkanie członków Oddziału Radomskiego SEP.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy.

Czytaj więcej...

 

Szlak Radomskiego Dziedzictwa Kulturowego- projekt nr 93 w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 r.

RR FSNT NOT oraz nasze Stowarzyszenie zachęca gorąco do oddania głosu na projekt nr 93 w kategorii projektów do 50,000,- zł  w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 rok. Pełna nazwa propozycji to Szlak Radomskiego Dziedzictwa kulturowego etap I. Główne założenia: Celem projektu jest popularyzacja zarówno wśród radomian, jak i turystów, dziedzictwa przemysłowego Radomia, na które składają się przede wszystkim ocalałe budynki przemysłowe, (często projektowane przez wybitnych architektów) oraz produkty wytwarzane w nich. Zakres czasowy obejmuje okres od lat 20. XIX stulecia do roku 1989.                   Jest to bardzo ważny element większego zamierzenia, które mam nadzieję niedługo będzie realizowane, a o które wielu radomian upomina się od lat, a mianowicie Muzeum Radomskiego Dziedzictwa Przemysłowego i Zaawansowanych Technologii. Głosując na ten projekt, przyczynicie się Państwo do utworzenia tej oczekiwanej instytucji.


 ccc

 

Link do głosowania:

https://glosowanie.konsultacje.radom.pl/