Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

W ramach XXVII Radomskich Dni Techniki w dniu 14 października 2014 r. Oddział Radomski SEP zorganizował jednodniowe, ogólnopolskie seminarium naukowo-techniczne:

Czytaj więcej...

Zjazd odbywa się w dniach 5 - 8 czerwca 2014 r.  w Centrum Dydaktyczno - Badawczym Nanotechnologii Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Hasłem przewodnim Zjazdu jest: "Wspólne działanie gwarancją rozwoju elektryki".

Czytaj więcej...

W dniu 1 marca 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Radomskiego SEP.

W dniu 20 marca 2014 r. odbyło się pierwsze w nowej kadencji 2014 - 2018 posiedzenie Zarządu Oddziału Radomskiego SEP, podczas którego ukonstytuował się Zarząd.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informuję, że Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Radomskiego SEP odbędzie sie w dniu 01 marca 2014 r. w Sali Konferencyjnej NOT przy ul. prof. Włozimierza Krukowskiego 1 (dawna ul. Struga 7) o godz. 10,00.

Serdecznie zapraszamy osoby delegowane oraz gości obrad. 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski sprzeda w komplecie lub na części Małą Elektrownię Wodną zainstalowaną na zalewie w Koszorowie, gmina Chlewiska.
Dane techniczne Małej Elektrowni Wodnej:

Czytaj więcej...

Poniżej przedstawiam wyniki wyborów w poszczególnych Kołach Oddziału Radomskiego:

17 stycznia 2013 roku
- Koło przy KWP w Radomiu
  Prezes Koła – Andrzej Zbroszczyk     

Czytaj więcej...

 

Szlak Radomskiego Dziedzictwa Kulturowego- projekt nr 93 w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 r.

RR FSNT NOT oraz nasze Stowarzyszenie zachęca gorąco do oddania głosu na projekt nr 93 w kategorii projektów do 50,000,- zł  w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 rok. Pełna nazwa propozycji to Szlak Radomskiego Dziedzictwa kulturowego etap I. Główne założenia: Celem projektu jest popularyzacja zarówno wśród radomian, jak i turystów, dziedzictwa przemysłowego Radomia, na które składają się przede wszystkim ocalałe budynki przemysłowe, (często projektowane przez wybitnych architektów) oraz produkty wytwarzane w nich. Zakres czasowy obejmuje okres od lat 20. XIX stulecia do roku 1989.                   Jest to bardzo ważny element większego zamierzenia, które mam nadzieję niedługo będzie realizowane, a o które wielu radomian upomina się od lat, a mianowicie Muzeum Radomskiego Dziedzictwa Przemysłowego i Zaawansowanych Technologii. Głosując na ten projekt, przyczynicie się Państwo do utworzenia tej oczekiwanej instytucji.


 ccc

 

Link do głosowania:

https://glosowanie.konsultacje.radom.pl/