Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

Rozstrzygnięcie IX Konkursu Fotograficznego Oddziału Radomskiego SEP

30.IX.2021 r. jury konkursu zapoznało się z pracami nadesłanymi na konkurs. Wszystkie spełniają warunki konkursu i prezentują odpowiedni poziom artystyczny.

Jury ustaliło w oparciu o punkt VI/5 Regulaminu Konkursu następującą kolejność:

I nagroda  – Franciszek Mosiński za zdjęcie – „Środowisko­_1”,

II nagroda  – Lucjan Duchniewicz za zdjęcie – „Farma wiatrowa zachód mgła”,

III nagroda  – Tadeusz Stankowiak – za zdjęcie „Koegzystencja ”.

Jury postanowiło przyznać również wyróżnienia w formie DYPLOMU:

Anna Duchniewicz za zdjęcie – „01          DSC9929”,

Igor Pomianowski za zdjęcie – „IMG_20210913_201227”,

Marian Strudziński za zdjęcie – „05. xxx”,

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w Konkursie, a laureatom gratulujemy sukcesu.

I nagroda 1000– Franciszek Mosiński za zdjęcie – „Środowisko­_1”

II nagroda – Lucjan Duchniewicz za zdjęcie – „Farma wiatrowa zachód mgła”

III nagroda – Tadeusz Stankowiak – za zdjęcie „Koegzystencja ”

Anna Duchniewicz za zdjęcie – „01          DSC9929”

Marian Strudziński za zdjęcie – „05. xxx”

 Igor Pomianowski za zdjęcie – „IMG_20210913_201227”

Miejsce: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Radomiu
Inauguracja: 7 listopada 2017 r.
Czas trwania: listopad-grudzień 2017 r.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA.
Organizatorzy Pomocniczy: Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polska Sekcja IEEE, Polskie Towarzystwo Elektroniki Teoretycznej i Stosowanej, Archiwum Państwowe w Radomiu.

 

XXXVII NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD DELEGATÓW SEP

22 czerwca 2017 r. w Warszawskim Domu Technika odbył się XXXVII NWZD SEP. W obradach wzięło udział ponad 250 osób, w tym 213 delegatów. Przybyłych delegatów, członków honorowych i gości powitał, i otwarcia Zjazdu dokonał prezes SEP Piotr Szymczak.

W skład Prezydium Zjazdu weszli: kol.kol. Andrzej Zieliński – przewodniczący, Stefan Mazurkiewicz – zastępca przewodniczącego, Jan Musiał – zastępca przewodniczącego, Jan Pytlarz – sekretarz, Maria Zastawny sekretarz.

Głównym punktem obrad była aktualizacja Statutu SEP oraz przyjęcie procedury wyłaniania kandydatów do godności członka honorowego SEP.

Przewodniczący Komisji Statutowej SEP kol. Marek Grzywacz przedstawił sprawozdanie z prac Komisji oraz rekomendacje zmian i uzupełnień w statucie SEP, także tych które zostały zgłoszone podczas obrad. Zjazd przyjął stosowną uchwałę. Kol. Marek Grzywacz był także przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków.

Następnie prezentację „Procedury wyłaniania kandydatów do godności członka honorowego SEP” przedstawił kol. Jan Felicki. Zjazd, po dyskusji, zatwierdził przedłożoną „Procedurę”.

W trakcie obrad prezes firmy DEHN Janusz Obuchowicz wygłosił referat techniczny o ochronie odgromowej.

Informację na temat przygotowań do Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich przedstawił prezes SEP Piotr Szymczak. Zjazd przyjął stosowną uchwałę w tym temacie.

Na zakończenie Zjazdu głos zabrał prezes SEP Piotr Szymczak. Podziękował: Komisji Statutowej i Zespołowi Ekspertów za zaangażowanie w przygotowanie nowego Statutu SEP, członkom Komitetu Organizacyjnego NWZD, członkom komisji zjazdowych, pracownikom Biura SEP i COSiW-u za przygotowanie Zjazdu oraz delegatom, członkom honorowym i zaproszonym gościom za przybycie i aktywny udział. Na koniec przekazał serdeczne podziękowania członkom Prezydium Zjazdu, a zwłaszcza kol. Andrzejowi Zielińskiemu.

 

Szlak Radomskiego Dziedzictwa Kulturowego- projekt nr 93 w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 r.

RR FSNT NOT oraz nasze Stowarzyszenie zachęca gorąco do oddania głosu na projekt nr 93 w kategorii projektów do 50,000,- zł  w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 rok. Pełna nazwa propozycji to Szlak Radomskiego Dziedzictwa kulturowego etap I. Główne założenia: Celem projektu jest popularyzacja zarówno wśród radomian, jak i turystów, dziedzictwa przemysłowego Radomia, na które składają się przede wszystkim ocalałe budynki przemysłowe, (często projektowane przez wybitnych architektów) oraz produkty wytwarzane w nich. Zakres czasowy obejmuje okres od lat 20. XIX stulecia do roku 1989.                   Jest to bardzo ważny element większego zamierzenia, które mam nadzieję niedługo będzie realizowane, a o które wielu radomian upomina się od lat, a mianowicie Muzeum Radomskiego Dziedzictwa Przemysłowego i Zaawansowanych Technologii. Głosując na ten projekt, przyczynicie się Państwo do utworzenia tej oczekiwanej instytucji.


 ccc

 

Link do głosowania:

https://glosowanie.konsultacje.radom.pl/