Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

 

Rok 2021 rokiem Jubileuszu 100 -lecia

Oddziału Radomskiego

Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

  

Miejsce: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Radomiu

Inauguracja: 8 listopada 2017 r.

Czas trwania: listopad 2017 - 14 lutego 2018r. 

logo wystawy

Organizatorzy: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA.

Organizatorzy Pomocniczy: Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polska Sekcja IEEE, Polskie Towarzystwo Elektroniki Teoretycznej i Stosowanej, Archiwum Państwowe w Radomiu.

 W związku planowaną na listopad i grudzień 2017 roku wystawą "Początki elektryfikacji miast polskich Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1956"szukamy zdjęć, przedmiotów i pamiątek związanych z Elektrownią Miejską w Radomiu

Wystawa Stara Elektrownia Radom planszeweb 1 4Wystawa Stara Elektrownia Radom planszeweb 2 4Wystawa Stara Elektrownia Radom planszeweb 3 4Wystawa Stara Elektrownia Radom planszeweb 4 4