Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

95 lat Oddziału Radomskiego SEP

95 lat

1921-2016

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

Harmonogram szkoleń przedegzaminacyjnych przygotowujących do egzaminów na świadectwo kwalifikacyjne w grupie 1, 2, 3. w roku 2018. 

GRUPA 1:

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Terminy rozpoczęcia:

                                      08.01.2018                                         02.07.2018

                        05.02.2018                                         06.08.2018

                        05.03.2018                                         03.09.2018

                        09.04.2018                                         01.10.2018

                        07.05.2018                                         05.11.2018

                        04.06.2018                                         03.12.2018

               

GRUPA 2:

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne. 
Terminy rozpoczęcia:                       

                        15.01.2018                                         09.07.2018

                        13.02.2018                                         13.08.2018

                        12.03.2018                                         10.09.2018

                        09.04.2018                                         09.10.2018

                        14.05.2018                                         12.11.2018

                        11.06.2018                                         10.12.2018 

GRUPA 3:

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Terminy rozpoczęcia:

     22.01.2018                                         16.07.2018

                        19.02.2018                                         20.08.2018

                        19.03.2018                                         17.09.2018

                        16.04.2018                                         15.10.2018

                        21.05.2018                                         19.11.2018

                        18.06.2018                                         17.12.2018

Szukaj na stronie

Patron roku 2018 w SEP

Prezentacja2 dobra