Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

Harmonogram szkoleń przedegzaminacyjnych przygotowujących do egzaminów na świadectwo kwalifikacyjne w grupie 1, 2, 3. w roku 2020. 

GRUPA 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Terminy rozpoczęcia:

                           13.01.2020                                         13.07.2020

                        10.02.2020                                         10.08.2020

                        09.03.2020                                         07.09.2020

                        20.04.2020                                         12.10.2020

                        11.05.2020                                         09.11.2020

                        15.06.2020                                         07.12.2020

              

GRUPA 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.

Terminy rozpoczęcia:

         20.01.2020                                         20.07.2020

                        17.02.2020                                         17.08.2020

                        16.03.2020                                         14.09.2020

                        27.04.2020                                         19.10.2020

                        18.05.2020                                         16.11.2020

                        22.06.2020                                         14.12.2020

GRUPA 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Terminy rozpoczęcia:

         27.01.2020                                         27.07.2020

                        24.02.2020                                         24.08.2020

                        23.03.2020                                         21.09.2020

                        27.04.2020                                         26.10.2020

                        25.05.2020                                         23.11.2020

                        29.06.2020                                         21.12.2020

* Rozpoczęcie szkoleń w wyżej wymienionych terminach uzależnione jest od liczby osób (minimum 4 osoby w grupie) !!!

Rok 2020 Rokiem prof. Józefa Węglarza

weglarz