Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.
Wystawa Elektryfikacja Miast Polskich
Międzynarodowa Wystawa i Konferencja pt. „Początki elektryfikacji polskich miast –Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1946” M.C.S.W. „ELEKTROWNIA” w RADOMIU CZYNNA DO 31 STYCZNIA 2018

95 lat Oddziału Radomskiego SEP

95 lat

1921-2016

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

Harmonogram szkoleń przedegzaminacyjnych przygotowujących do egzaminów na świadectwo kwalifikacyjne w grupie 1, 2, 3. w roku 2017. 

GRUPA 1:

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Terminy rozpoczęcia:

                                      09.01.2017                                         03.07.2017

                        06.02.2017                                         07.08.2017

                        06.03.2017                                         04.09.2017

                        03.04.2017                                         02.10.2017

                        08.05.2017                                         06.11.2017

                        05.06.2017                                         27.11.2017

               

GRUPA 2:

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne. 
Terminy rozpoczęcia:                       

                        16.01.2017                                         10.07.2017

                        13.02.2017                                         14.08.2017

                        13.03.2017                                         11.09.2017

                        10.04.2017                                         09.10.2017

                        15.05.2017                                         13.11.2017

                        12.06.2017                                         04.12.2017

GRUPA 3:

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Terminy rozpoczęcia:

     23.01.2017                                         17.07.2017

                        20.02.2017                                         21.08.2017

                        20.03.2017                                         18.09.2017

                        24.04.2017                                         16.10.2017

                        22.05.2017                                         20.11.2017

                        19.06.2017                                         11.12.2017

Szukaj na stronie