EGZAMINY KWALIFIKACYJNE:

ELEKTRYCZNE- CIEPLNE- GAZOWE

w każdy wtorek o godz. 11.00

w budynku NOT, w Radomiu ul. W. Krukowskiego 1 - sala nr 111.

Na egzamin proszę zgłosić się z dowodem osobistym.

Opłata za egzamin wynosi:– 280,00 zł

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 kwietnia 2003r.Dz.U. Nr 89 poz. 828)

Opłatę należy uregulować przed egzaminem

na konto SEP - Nr 94 2490 0005 0000 4600 1556 8689

lub gotówką w kasie SEP – pokój 111

Zaświadczeń nie wysyłamy.

Szkolenia indywidualne koszt : 492 zł (400 zł.+ 23%VAT)

Indywidualne szkolenia rozszerzone o pomiary 738zł (600zł +23%VAT)

grupowe dla firm : ceny do uzgodnienia