Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu nt. "Upraszczanie procesu inwestycyjnego w budownictwie", które odbędzie się dnia 22.02.2016r. w godz. 11.00-14.00 w Radomiu, ul. Wodna 13/21, sala konferencyjna I piętro.

Czytaj więcej...

W dniu 19.01.2016 r. sympatycy oraz członkowie Kola Terenowego SEP przy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna uczestniczyli w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym z udziałem firmy CELLPACK Polska Sp. o.o. wchodzącej w skład grupy Behr Bircher Cellpack. Przedmiotowe spotkanie miało na celu zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi łączenia i zakańczania kabli SN i nn z zastosowaniem produktów tej firmy. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, sala konferencyjna wypełniona była po brzegi.

Czytaj więcej...

Kolejne szkolenie na uprawnienia elektryczne planujemy w dniach 08-10 lutego 2021 r w godz. 15-18:30. 

 

Harmonogram szkoleń przedegzaminacyjnych przygotowujących do egzaminów na świadectwo kwalifikacyjne w grupie 1, 2, 3. w roku 2021. 

Czytaj więcej...

Uprzejmie zapraszamy na kolejne szkolenie.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski zaprasza na szkolenia w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych:

Termin: 15 czerwca 2015 r. godz. 11.00 – 15.00

Czytaj więcej...

Szkolenie nr 5

Temat:
1. Zmiany w przepisach dotyczące wyposażenia budynków użyteczności publicznej w urządzenia i instalacje przeciwpożarowe.
2. Zasady wyposażenia budynków w urządzenia i instalacje przeciwpożarowe.

Wykładowca: mgr inż. Jerzy Ciszewski
Termin: 17-06-2009 r. godz. 11.00
Zgłoszenia: do 15-06-2009 r.

Czytaj więcej...