Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.
Wystawa Elektryfikacja Miast Polskich
Międzynarodowa Wystawa i Konferencja pt. „Początki elektryfikacji polskich miast –Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1946” M.C.S.W. „ELEKTROWNIA” w RADOMIU CZYNNA DO 31 STYCZNIA 2018

95 lat Oddziału Radomskiego SEP

95 lat

1921-2016

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Stan osobowy na dzień 10 marca 2017 r.

 

01. Koło przy ENEA Wytwarzanie w Kozienicach
Stan osobowy Koła: 37 osób
Zarząd Koła:
Marek Pereta                      -          Prezes
Krzysztof Bitner                   -          Wiceprezes
Rajmund Mączyński              -         Sekretarz
Krzysztof Kowalczyk             -          Skarbnik
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Marek Grzywacz

 


 

02_Koło przy Oddziale Radomskim
Stan osobowy Koła: 51 osób
Zarząd Koła:
Wiesław Michalski                -         Prezes
Radosław Gutowski              -         Wiceprezes
Paweł Kubicki                      -         Sekretarz
Jarosław Cielecki                 -         Skarbnik
Komisja Rewizyjna Koła:
Janusz Alot                         -         Przewodniczący
Leonard Kowalczyk              -         Sekretarz
Waldemar Bąk                     -         Członek
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Joanna Perkuszewska-Warchoł

 


 

03. Koło przy PSE w Radomiu
Stan osobowy Koła: 42 osoby
Zarząd Koła:
Jarosław Rybski                   -         Prezes
Krzysztof Krzysztoszek          -         Wiceprezes
Szczepan Kwapisz                -         Sekretarz
Tomasz Pakuła                    -         Skarbnik
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Marek Grzywacz

 

 


 

04. Koło przy RADPEC S.A. w Radomiu
Stan osobowy Koła: 7 osób
Zarząd Koła:
Barbara Tomczyk-Trojanowska-        Prezes
Krzysztof Brendel                 -          Sekretarz
Cezary Laskowski                -           Skarbnik
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Wiesław Michalski

 


 

05. Koło przy Rejonie Energetycznym w Radomiu
Stan osobowy Koła: 43 osoby
Zarząd Koła:
Mirosław Szcześniak             -         Prezes
Rafał Kądziela                     -         Wiceprezes
Zbigniew Szczepanowski       -         Skarbnik
Komisja Rewizyjna Koła:
Zbigniew Siwek                   -         Przewodniczący
Zbigniew Leszczyńsk            -         Członek
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Jarosław Rybski

 


 

06. Koło Seniorów w Radomiu
Stan osobowy Koła: 33 osoby
Zarząd Koła:
Tadeusz Łapa                      -         Prezes
Stanisław Bajson                 -          Wiceprezes
Stanisław Wójtowicz             -         Sekretarz
Adam Engel                        -          Skarbnik
Alicja Przyłucka                   -          Członek Zarządu
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Andrzej Rabiniak

 


 

07. Koło Telekomunikacji w Radomiu
Stan osobowy Koła: 30 osób
Zarząd Koła:
Bogusław Strzelec                          Prezes
Jacek Kołodziejczyk              -           Wiceprezes
Joanna Perkuszewska-Warchoł -        Sekretarz
Krzysztof Chojnacki              -           Skarbnik
Marek Nosarzewski              -           Członek Zarządu
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Dionizy Saniawa

 


 

08. Koło przy PGE DYSTRYBUCJA S.A. w Skarżysku-Kamiennej
Stan osobowy Koła: 58 osób
Zarząd Koła:
Piotr Brzeziński                    -         Prezes
Bernard Turek                    -         Wiceprezes
Piotr Zając                                  Sekretarz
Elżbieta Boczek                   -         Skarbnik
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Mirosław Szcześniak

 


 

09. Koło przy Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu
Stan osobowy Koła: 11 osób
Zarząd Koła:
Maciej Szykowny                 -         Prezes
Krzysztof Bażyński               -         Sekretarz
Marek Nazimek                    -         Skarbnik
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Stanisław Mrugalski

 


 

10. Koło przy Zespole Szkół Technicznych w Radomiu
Stan osobowy Koła: 9 osób
Zarząd Koła:
Jacek Kozyra                      -         Prezes
Edyta Kozłowska-Wolska       -         Wiceprezes
Jan Nitek                           -         Sekretarz
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Radosław Figura

 


 

11. Koło przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu
Stan osobowy Koła: 19 osób
Zarząd Koła:
Radosław Figura                  -         Prezes
Roman Pniewski                  -         Wiceprezes
Andrzej Erd                        -         Sekretarz/Skarbnik
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Jacek Szydłowski

 


 

12. Koło Studenckie przy UT-H w Radomiu
Stan osobowy Koła: 20 osób
Zarząd Koła:
 Mateusz Opala                   -         Prezes
 Sebastian Sadowski             -         Sekretarz
 Kamil Kwaśnik                    -         Skarbnik
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Dionizy Saniawa

 


 

13. Koło przy Rejonie Energetycznym w Zwoleniu
Stan osobowy Koła: 53 osoby
Zarząd Koła:
Wojciech Jaroszek               -         Prezes
Grzegorz Dasiewicz              -         Wiceprezes
Paweł Głogowski                 -         Sekretarz
Krzysztof Brzózek                -         Skarbnik
Komisja Rewizyjna Koła:
Stanisław Bińkowski             -         Przewodniczący
Marek Wawrzak                   -         Sekretarz
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Mirosław Szcześniak

 


 

14. Koło przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu
Stan osobowy Koła: 7 osób
Zarząd Koła:
Andrzej Zbroszczyk              -         Prezes
Maurycy Witkowski               -         Sekretarz
Arkadiusz Świątyński            -         Skarbnik
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Jacek Szydłowski

 


 

15. Koło przy Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej w Radomiu
Stan osobowy Koła: - 11 osób
Zarząd Koła:
Artur Marcinkiewicz              -         Prezes
Dariusz Chrząstowski            -         Sekretarz
Konrad Motyl                      -         Skarbnik
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Bogusław Strzelec

 


 

16. Koło przy Rejonie Energetycznym  w Kozienicach
Stan osobowy Koła:  19 osób
Zarząd Koła:
 

Jarosław Kucharczyk            -         Prezes 

Mariusz Ptaszek                   -         Wiceprezes 

Wiesław Dobrowolski            -         Sekretarz 

Daniel Maksym                    -         Skarbnik

Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Piotr Brzeziński

 

Szukaj na stronie