XXXVII NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD DELEGATÓW SEP

22 czerwca 2017 r. w Warszawskim Domu Technika odbył się XXXVII NWZD SEP. W obradach wzięło udział ponad 250 osób, w tym 213 delegatów. Przybyłych delegatów, członków honorowych i gości powitał, i otwarcia Zjazdu dokonał prezes SEP Piotr Szymczak.

W skład Prezydium Zjazdu weszli: kol.kol. Andrzej Zieliński – przewodniczący, Stefan Mazurkiewicz – zastępca przewodniczącego, Jan Musiał – zastępca przewodniczącego, Jan Pytlarz – sekretarz, Maria Zastawny sekretarz.

Głównym punktem obrad była aktualizacja Statutu SEP oraz przyjęcie procedury wyłaniania kandydatów do godności członka honorowego SEP.

Przewodniczący Komisji Statutowej SEP kol. Marek Grzywacz przedstawił sprawozdanie z prac Komisji oraz rekomendacje zmian i uzupełnień w statucie SEP, także tych które zostały zgłoszone podczas obrad. Zjazd przyjął stosowną uchwałę. Kol. Marek Grzywacz był także przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków.

Następnie prezentację „Procedury wyłaniania kandydatów do godności członka honorowego SEP” przedstawił kol. Jan Felicki. Zjazd, po dyskusji, zatwierdził przedłożoną „Procedurę”.

W trakcie obrad prezes firmy DEHN Janusz Obuchowicz wygłosił referat techniczny o ochronie odgromowej.

Informację na temat przygotowań do Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich przedstawił prezes SEP Piotr Szymczak. Zjazd przyjął stosowną uchwałę w tym temacie.

Na zakończenie Zjazdu głos zabrał prezes SEP Piotr Szymczak. Podziękował: Komisji Statutowej i Zespołowi Ekspertów za zaangażowanie w przygotowanie nowego Statutu SEP, członkom Komitetu Organizacyjnego NWZD, członkom komisji zjazdowych, pracownikom Biura SEP i COSiW-u za przygotowanie Zjazdu oraz delegatom, członkom honorowym i zaproszonym gościom za przybycie i aktywny udział. Na koniec przekazał serdeczne podziękowania członkom Prezydium Zjazdu, a zwłaszcza kol. Andrzejowi Zielińskiemu.