Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

100 - lecie SEP

logo 100 lecie sep

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

W dniach 12-15 kwietnia 2018 r. w Rytrze odbyła się Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020”, której organizatorem był Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wśród uczestników konferencji znaleźli się pracownicy naukowi, doktoranci oraz przedstawiciele przedsiębiorstw z branży PV. Oddział Radomski SEP reprezentowali kol. Radosław Figura i kol. Radosław Gutowski. Tematyka poruszana na konferencji dotyczyła głównie osiągnięć w zakresie wytwarzania ogniw fotowoltaicznych, choć swoje miejsce znalazły również tematy związane z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznych do pozyskania energii elektrycznej w zastosowaniach komercyjnych.

rytro konf 13 04

Rys. 1. Prezentacja artykułu w sesji panelowej – widok z sali

Swoimi osiągnięciami uczestnicy dzielili się zarówno w sesjach panelowych jak i posterowych. Jednak najwięcej ciekawostek można było dowiedzieć się w rozmowach towarzyskich.

Rys. 2. Prezentacja artykułów w sesji posterowej

 rytro konf 2

 

Szukaj na stronie