Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

dzień elektryka obraz paint

Międzynarodowy Dzień Elektryka (MDE/IDE) obchodzony jest 10 czerwca od 1986 roku. Powstał z inicjatywy polskich i francuskich elektryków dla upamiętnienia 150. rocznicy śmierci wybitnego naukowca André Marie Ampère. Ten dzień jest świętem wszystkich inżynierów, techników i innych profesjonalistów związanych z szeroko pojętą elektrotechniką, a także przyjaciół i sojuszników Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

Zgodnie z wieloletnią tradycją Koło Telekomunikacji z okazji obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego zorganizowało jednodniową wycieczkę na trasie: Radom - Rytwiany - Góry Wysokie - Opatów - Iłża - Radom w dniu 19 maja 2018 r. (sobota)

Pierwszym punktem programu był Rytwiany – Pustelnia Złotego Lasu, które zwiedzaliśmy z przewodnikiem. 

Następnie udaliśmy się do miejscowości Góry Wysokie, gdzie znajduje się  Winnica Sandomierska. Winnicę zwiedzaliśmy z właścicielem, a na końcu mogliśmy degustować i zakupić produkowane tam specjały.

Z kolei w Opatowie zwiedzaaliśmy podziemną trasę turystyczną.

Ostatnim punktem programu był majowy piknik  w Iłży.

Uczestnicy otrzymali  biuletyn tradycyjnie opracowany przez głównego organizatora Kol. Gogusława Strzelca. Jak zwykle temu wydarzeniu towarzyszyły niezapomniane wrażenia, znakomita pogoda i atmosfera.