Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Jury w składzie:

  1. Leszek Jastrzębiowski AFRP, SEP, RTF – przewodniczący,
  2. Joanna Perkuszewska SEP – członek,
  3. Jacek Szydłowski SEP – sekretarz.

zapoznało się z przesłanymi fotografiami i rozstrzygnęło VIII Konkurs Fotograficzny Oddziału Radomskiego SEP pt: CZŁOWIEK-ELEKTRYCZNOŚĆ.

Jury stwierdza, że na tegoroczny konkurs wpłynęło 86 prac fotograficznych 21 autorów, wszystkie spełniają warunki konkursu i prezentują odpowiedni poziom artystyczny. Jury brało, przede wszystkim, pod uwagę ukazanie urody urządzeń i użyteczności elektryczności w życiu człowieka.

            Jury ustaliło na podstawie przysługującego im prawa opisanego w punkcie VI/5 Regulaminu Konkursu następującą kolejność i wysokość nagród:

I nagroda 1000 zł – Arkadiusz Fraj za zdjęcie – „Energia czerpana naturą”,

energia czerpana natura

II nagroda 750 zł – Piotr Gaweł za zdjęcie – „SEP SLUPSK”,

SEP SLUPSK

III nagroda 500 zł – Piotr i Julita Wawrzyniak- za zdjęcie „IMG20201003152154_01-01”.

IMG20201003152154 01 01

Jury postanowiło przyznać również wyróżnienia w formie DYPLOMU:

Krzysztof Kameczura za zdjęcie „Glinno 07.01.06 043”,

Glinno 07.01.06 043

Zenon Lenkiewicz za zdjęcie „3”,

3

Franciszek Mosiński za zdjęcie „Instalacja_na_drzewie_2”,

Instalacja na drzewie 2

Stanisław Masiak za zdjęcie „Zdj1”.

zdj1

Joanna Żurawska „Herbatka z prądem”.

Herbatka z prądem

Komisja Konkursowa gratuluje zwycięzcom i wyróżnionym oraz serdecznie dziękuje wszystkim autorom za udział w konkursie.