Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

dzień elektryka obraz paint

Międzynarodowy Dzień Elektryka (MDE/IDE) obchodzony jest 10 czerwca od 1986 roku. Powstał z inicjatywy polskich i francuskich elektryków dla upamiętnienia 150. rocznicy śmierci wybitnego naukowca André Marie Ampère. Ten dzień jest świętem wszystkich inżynierów, techników i innych profesjonalistów związanych z szeroko pojętą elektrotechniką, a także przyjaciół i sojuszników Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

W dniach 12-15 kwietnia 2018 r. w Rytrze odbyła się Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020”, której organizatorem był Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wśród uczestników konferencji znaleźli się pracownicy naukowi, doktoranci oraz przedstawiciele przedsiębiorstw z branży PV. Oddział Radomski SEP reprezentowali kol. Radosław Figura i kol. Radosław Gutowski. Tematyka poruszana na konferencji dotyczyła głównie osiągnięć w zakresie wytwarzania ogniw fotowoltaicznych, choć swoje miejsce znalazły również tematy związane z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznych do pozyskania energii elektrycznej w zastosowaniach komercyjnych.

rytro konf 13 04

Rys. 1. Prezentacja artykułu w sesji panelowej – widok z sali

Swoimi osiągnięciami uczestnicy dzielili się zarówno w sesjach panelowych jak i posterowych. Jednak najwięcej ciekawostek można było dowiedzieć się w rozmowach towarzyskich.

Rys. 2. Prezentacja artykułów w sesji posterowej

 rytro konf 2

 

LISTA ODZNACZONYCH Z OKAZJI WZO 17-03-2018

SZAFIROWA ODZNAKA HONOROWA SEP

Kol. Jerzy Cholewiński         - Koło Oddziałowe

ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA SEP:

Kol. Borys Madejski              - Koło Telekomunikacji            

SREBRNA ODZNAKA HONOROWA SEP:

Kol. Piotr Brzeziński             - Koło przy PGE w Skarżysku-Kamiennej

Kol. Radosław Gutowski       - Koło Oddziałowe

Kol. Wojciech Jaroszek         - Koło przy PE w Zwoleniu

Kol. Leszek Jastrzębiowski    - Koło Seniorów

Kol. Paweł Kubicki               - Koło Oddziałowe

Kol. Halina Malmon                  - Koło Seniorów                                           

Kol. Marek Pereta                - Koło przy ENEA Wytwarzanie w Kozienicach

Kol. Andrzej Zbroszczyk           - Koło przy KWP w Radomiu                     

DYPLOM UZNANIA ZA 50. LAT AKTYWNEJ DZIAŁALNOŚCI W SEP

Kol. Alicja Przyłucka             - Koło Seniorów                                         

MEDAL IM. INŻ. MICHAŁA DOLIWO-DOBROWOLSKIEGO

Kol. Mirosław Szcześniak     - Koło przy RE w Radomiu

MEDAL IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO

Kol. Radosław Figura            - Koło przy UTH w Radomiu

Kol. Bogusław Strzelec         - Koło Telekomunikacji

MEDAL IM. PROFESORA WŁODZIMIERZA KRUKOWSKIEGO

Kol. Ryszard Gąska                     - Koło Seniorów                                        

Kol. Joanna Perkuszewska      - Koło Telekomunikacji

Kol. Jacek Szydłowski            - Koło przy ZSE w Radomiu

Kol. Stanisław Wójtowicz       - Kol. Koło Seniorów

MEDAL IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA POŻARYSKIEGO

Kol. Barbara Cholewińska     - Koło Seniorów

MEDAL IM. INŻ. KAZIMIERZA SZPOTAŃSKIEGO

Kol. Adam Nowak                 - Koło Oddziałowe

 

W dniu 17 marca odbyło się WZO OR SEP.

W dniu 17 marca 2018 r. w budynku Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Radomskiego SEP, w czasie   którego   zostały   wybrane   nowe   władze   na   kadencję   2018-2022.   Wydarzeniu   towarzyszyły   wystąpienia   ustępujących   władz  :  Prezesa i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zostały również wręczone medale i odznaczenia SEP. W WZO udział wzięli goście honorowi: mgr inż. Jan MUSIAŁ - członek prezydium ZG SEP (O. Piotrkowski SEP) i nasz kolega mgr inż. Marek GRZYWACZ - wiceprezes SEP

 Władze Oddziału Radomskiego SEP kadencji 2018-2022 :

 

Prezes Oddziału

Wiesław Michalski                   - Koło Oddziałowe

Zarząd Oddziału:

 1. Grzegorz Dasiewicz- Koło przy PE w Zwoleniu
 2. Radosław Figura- Koło przy UTH w Radomiu
 3. Marek Grzywacz- Koło Oddziałowe
 4. Leszek Jastrzębiowski- Koło Seniorów
 5. Paweł Kubicki- Koło Oddziałowe
 6. Daniel Maksym- Koło RE w Kozienicach
 7. Rajmund Mączyński- Koło przy ENEA Wytwarzanie S.A. w Kozienicach
 8. Stanisław Mrugalski- Koło przy ENEA Wytwarzanie S.A. w Kozienicach
 9. Joanna Perkuszewska- Koło Telekomunikacji
 10. Jarosław Rybski- Koło przy PSE w Radomiu
 11. Dionizy Saniawa- Koło przy UTH w Radomiu
 12. Bogusław Strzelec- Koło Telekomunikacji
 13. Andrzej Szafraniec- Koło przy UTH w Radomiu
 14. Mirosław Szcześniak- Koło przy RE Radom

Ukonstytuowanie Zarządu nastąpi podczas najbliższego posiedzenia.

Komisja Rewizyjna Oddziału:

 1. Janusz Alot- Koło Oddziałowe
 2. Barbara Gregorek- Koło Telekomunikacji
 3. Piotr Domagała- Koło przy PE w Zwoleniu
 4. Dariusz Woźniak- Koło przy RE Radom

Ukonstytuowanie KRO nastąpi podczas najbliższego posiedzenia.

Sąd Koleżeński Oddziału:

 1. Krzysztof Bitner- Koło przy ENEA Wytwarzanie S.A. w Kozienicach
 2. Paweł Kiełbasa- Koło przy PSE w Radomiu
 3. Zdzisław Szewczyk- Koło przy RE Radom

Ukonstytuowanie SKO nastąpi podczas najbliższego posiedzenia.

Delegaci Oddziału na Walny Zjazd Delegatów SEP:

 1. Radosław Figura- Koło przy UTH w Radomiu
 2. Marek Grzywacz- Koło Oddziałowe
 3. Radosław Gutowski- Koło Oddziałowe

Delegatem z urzędu jest nowowybrany Prezes

 1. Wiesław Michalski- Koło Oddziałowe

Delegaci Oddziału do RR FSNT NOT:

 1. Paweł Kubicki- Koło Oddziałowe
 2. Bogusław Strzelec- Koło Telekomunikacji
 3. Jacek Szydłowski- Koło przy ZSE Radom

 

W dniach 1-2 lutego 2018 r. odbyło się III międzynarodowe spotkanie partnerów projektu: Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system (EU-PV-Trainer) Agreement No. 2016-1-PL01-KA202-026279/P2]. Wspólna praca partnerów z Polski, Rumunii Hiszpanii oraz Cypru odbywała się tym razem w Nikozji.

Rozpoczęliśmy tradycyjnie o 9.00 a prace trwały do popołudnia następnego dnia. Wymiana poglądów i argumentów w celu ustalenie spójnego planu działania sprawiły, że czas minął bardzo szybko. Całe szczęście, gospodarze spotkania zadbali, abyśmy w trakcie wysiłku intelektualnego mogli skorzystać z dóbr kulinarnych w wydaniu cypryjskich kucharzy. Udało się wygospodarować parę chwil na poznanie okolicy i cypryjskiej kultury.

Niewątpliwą atrakcją wyjazdu była cypryjska zima, która większości uczestników przypadła do gustu. Bezchmurne niebo i 17°C w cieniu, zielone palmy oraz spadające z drzew pomarańcze, powodowały, że powrót do polskiego -5°C był niełatwy.

Naładowani południową energią powróciliśmy, aby spełniać obowiązki czekające w rodzimych stronach.

Opracował: Radek Figura