Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

dzień elektryka obraz paint

Międzynarodowy Dzień Elektryka (MDE/IDE) obchodzony jest 10 czerwca od 1986 roku. Powstał z inicjatywy polskich i francuskich elektryków dla upamiętnienia 150. rocznicy śmierci wybitnego naukowca André Marie Ampère. Ten dzień jest świętem wszystkich inżynierów, techników i innych profesjonalistów związanych z szeroko pojętą elektrotechniką, a także przyjaciół i sojuszników Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

W dniu 12 stycznia 2018 roku odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczno - noworoczne Oddziału Radomskiego SEP. Jak co roku były życzenia, dzielenie się opłatkiem i rozmowy przy "małym co nieco" dla ciała.

Czytaj więcej...

Podsumowanie Roku prof. Włodzimierza Krukowskiego w SEP – mocne radomskie akcenty.

Oddział Radomski SEP im. prof. Włodzimierza Krukowskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Polską Sekcją IEEE oraz Prezydentem Miasta Radomia zorganizował w dniu 8 listopada 2017 roku III Międzynarodową Konferencję poświęconą profesorowi Włodzimierzowi Krukowskiemu (1887 – 1941) i Jego pracom naukowym.

Czytaj więcej...

W dniu 8 listopada odbyła się III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POŚWIĘCONA PROFESOROWI WŁODZIMIERZOWI KRUKOWSKIEMU (1887-1941) I JEGO PRACOM NAUKOWYM ORAZ MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA I KONFERENCJA „POCZĄTKI ELEKTRYFIKACJI POLSKICH MIAST – ELEKTROWNIA MIEJSKA W RADOMIU 1901-1956” w: MAZOWIECKIM CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ELEKTROWNIA W RADOMIU

Czytaj więcej...

W dniach 28.09. – 01.10.2017 w hotelu „Turnie” w Zębie k. Zakopanego odbyło się Wyjazdowe Posiedzenia Zarządu Oddziału Radomskiego SEP.

Oprócz posiedzenia Zarządu i Prezesów Kół zrealizowany został bardzo bogaty program integracyjny: wycieczka do Doliny Chochołowskiej, wyjazd do Zakopanego do teatru na spektakl "Na przełęczywg Stanisława Witkiewicza i Walerego Eljasza, zwiedzanie wsi Chochołów, relaks w termach ”Chochołów”, uroczysta kolacja koleżeńska oraz zwiedzanie Muzeum Historii Krakowa.

 

W ramach międzynarodowego projektu ERASMUS+ “Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system (EU-PV-Trainer)  Numer projektu: 2016-1-PL01-KA202-026279” odbyło się w Rumunii w Galati na Uniwersytecie “Uniwersytet Dunărea de Jos” dniach 31.05. – 3.06.2017. spotkanie robocze, w którym uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu:

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu – lider  Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski (Polska) Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (Polska) Universitatea Dunarea de Jos Din Galati (Rumunia) EDITC LTD (Cypr) Fundación Equipo Humano (Hiszpania)

 

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2017 im. André Marie Ampère oraz ogólnopolska inauguracja Roku Prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszeniowe obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka w 2017 miał zaszczyt zorganizować Oddział Radomski SEP im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Dzień obchodów tj. 31 maja 2017 roku był jednocześnie ogólnopolską inauguracją obchodów Roku Prof. Włodzimierza Krukowskiego w SEP w 130 rocznicę urodzin Patrona Oddziału Radomskiego. Współorganizatorem uroczystości była ENEA Wytwarzanie – Elektrownia Kozienice. Miejsce obchodów wyznaczono w siedzibie ENEA Wytwarzanie w Świerżach Górnych k. Kozienic.

Przed salą obrad swoje stoiska mieli COSiW i ENAP S.A.

Czytaj więcej...