Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

dzień elektryka obraz paint

Międzynarodowy Dzień Elektryka (MDE/IDE) obchodzony jest 10 czerwca od 1986 roku. Powstał z inicjatywy polskich i francuskich elektryków dla upamiętnienia 150. rocznicy śmierci wybitnego naukowca André Marie Ampère. Ten dzień jest świętem wszystkich inżynierów, techników i innych profesjonalistów związanych z szeroko pojętą elektrotechniką, a także przyjaciół i sojuszników Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

Zgodnie z wieloletnią tradycją pielęgnowaną w Oddziale Radomskim SEP, Koło Telekomunikacji zorganizowało w dniu 20 maja 2017 r. obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Podczas jednodniowego wyjazdu zwiedziliśmy w miejscowości Gołąb k. Dęblina Muzeum Nietypowych Rowerów, Kościół pod wezwaniem św. Katarzyny i św. Floriana w stylu manierystycznym oraz domek loretański – kopię kaplicy z Loreto z ceramicznymi rzeźbami proroków, ufundowaną przez Jerzego Ossolińskiego.

Następnie udaliśmy się do Puław, gdzie zwiedzimy z przewodnikiem niedawno uruchomione w XVII – wiecznym pałacu Muzeum Czartoryskich, które  otacza park krajobrazowy z zabytkowymi budowlami, m.in. Świątynia Sybilli, Domek Gotycki, Pałac Marynki, Domek Grecki, Domek Żółty, Altana Chińska, Brama Rzymska, marmurowy sarkofag oraz rzeźba przedstawiająca Tankreda i Kloryndę.

Kolejnym punktem wycieczki był  Nałęczów. Tam zwiedziliśmy Park Zdrojowy.

Po Majowym Pikniku w miejscowości Podzagajnik k. Zwolenia wróciliśmy do Radomia.

 

Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system (EU-PV-Trainer)  Numer projektu: 2016-1-PL01-KA202-026279

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i szkolenia przyszłych instalatorów PV poprzez wyrównanie i podniesienie jakości przygotowania zawodowego trenerów PV prowadzenia zajęcia teoretyczne i praktyczne, z uwzględnieniem ERK, KRK, ECVET, EQAVET i wymagań obowiązujących w krajach partnerskich.

Czytaj więcej...

W dniu 6 kwietnia 2016 roku odbyło się uroczyste Wielkanocne posiedzenie zarządu Oddziału Radomskiego SEP.

W dniu 28 marca 2017 roku odbyły się wybory do władz RADOMSKIEJ RADY FSNT-NOT na kadencję 2017-2021.

Kol. Bogusław Strzelec zostałczłonkiem Komisji Rewizyjnej, a kol. Paweł Kubicki został członkiem Zarządu.

Czytaj więcej...

W dniu 16   marca 2017 r. o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej Biura SEP w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 I odbyło się posiedzenie GKR z udziałem Przewodniczących KRO, w którym udział wzięli nasi koledzy z Komisji Rewizyjnej Oddziału Radomskiego: Jerzy Cholewiński oraz Paweł Kubicki.

Zebranych powitał i otworzył spotkanie Kol. Ryszard Frydrychowski Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SEP.

Pierwszym punktem programu było wystąpienie Prezesa SEP Kol. Piotra Szymczaka nt. "Działalność SEP za pół kadencji 2014- 18 i propozycje współpracy z organami kontrolnymi Stowarzyszenia".

Następnie kolejno wystąpili:

- Przewodniczący GKR Kol. Ryszard Frydrychowski, który przedstawił prezentację nt. wyników działalności GKR SEP za pół kadencji.

- Sekretarz GKR Kol. Mieczysław Balcerek, który omówił propozycje zmian Statutu SEP w zakresie organów kontrolnych SEP.

- Członek GKR, przewodniczący KRO OW Kol. Maciej Bylica, który zaprezentował organizację pracy KRO w Oddziale Warszawskim na podstawie 10. letnich doświadczeń.

Ostatnim punktem programu była dyskusja Przewodniczących KRO na tematy związane z działalnością kontrolną komisji w oddziałach i w stowarzyszeniu oraz nad propozycjami zapisów do nowelizacji Regulaminu GKR po przyjęciu nowego Statutu SEP.

W dniu 11 marca 2017 roku, na zaproszenie Oddziału Warszawskiego SEP, członkowie Zarządu i KRO wraz z osobami towarzyszącymi udali się do Warszawy.

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem (Stare Miasto, Zamek Królewski, Trakt Królewski).

Następnie przeszliśmy do budynku NOT, gdzie spotkaliśmy się z Zarządem Oddziału Warszawskiego SEP.

Ostatnim punktem programu było zwiedzanie Kosmicznej wystawy „NASA GATEWAY TO SPACE” 

Pełni wrażeń wróciliśmy wieczorem do Radomia.

Czytaj więcej...