Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

dzień elektryka obraz paint

Międzynarodowy Dzień Elektryka (MDE/IDE) obchodzony jest 10 czerwca od 1986 roku. Powstał z inicjatywy polskich i francuskich elektryków dla upamiętnienia 150. rocznicy śmierci wybitnego naukowca André Marie Ampère. Ten dzień jest świętem wszystkich inżynierów, techników i innych profesjonalistów związanych z szeroko pojętą elektrotechniką, a także przyjaciół i sojuszników Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

W dniach 28 i 29 lutego 2017 roku odbył się Bal Elektryka Oddziału Radomskiego SEP w Górach Świętokrzyskich.

Było wiele atrakcji. Humory jak zwykle dopisały.

Czytaj więcej...

W dniu 15 grudnia 2016 odbyło się spotkanie świąteczno - noworoczne w Oddziale Radomskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Czytaj więcej...

Gala Jubileuszowa Obchodów 95-lecia Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 21 października 2016 roku w Mazowieckim Centrum Sztuki Wspólczesnej "Ekektrownia" w Radomiu. Galeria fotografii.

Czytaj więcej...

Konferencja naukowo-techniczna "Globalne wyzwania energetyczne w XXI wieku" 21 października 2016 roku w Mazowieckim Centrum Sztuki Wspólczesnej "Ekektrownia" w Radomiu. Galeria fotografii.

Czytaj więcej...


W dniu 21 października 2016 roku w CSW ELEKTROWNIA odbyły się obchody 95 lecia OR SEP.