Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

dzień elektryka obraz paint

Międzynarodowy Dzień Elektryka (MDE/IDE) obchodzony jest 10 czerwca od 1986 roku. Powstał z inicjatywy polskich i francuskich elektryków dla upamiętnienia 150. rocznicy śmierci wybitnego naukowca André Marie Ampère. Ten dzień jest świętem wszystkich inżynierów, techników i innych profesjonalistów związanych z szeroko pojętą elektrotechniką, a także przyjaciół i sojuszników Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

Zgodnie z decyzją przywódców państw podjętą w listopadzie 2005 r. w Tunisie podczas Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego i postanowieniami konferencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) w 2006 r. (Antalaya, Turcja) postanowiono obchodzić dzień 17 maja na całym świecie jako

Czytaj więcej...

8 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe z udziałem firmy 3M dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Czytaj więcej...

Oddział Radomski SEP im. W. Krukowskiego ogłasza IV edycję konkursu fotograficznego "Człowiek - Elektryczność".

Czytaj więcej...

Szanowni Koleżanki i Koledzy

Ze względu na zbyt małą liczbę chętnych do wyjazdu na Litwę zrezygnowaliśmy z tej wycieczki. W zamian przygotowaliśmy inną, bardzo atrakcyjną wycieczkę krajową w dniach 9 – 11 czerwca br (czwartek, piątek i  sobota – niedziela będzie na odpoczynek i spokojne obejrzenie meczu Polska-Irlandia).

W programie wycieczki m.in. Malbork, Szymbark, Wieżyca, Gdańsk, Oliwa, Sopot, Gdynia i Kwidzyń.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

DZIEŃ 1: PRZEJAZD (środa 08.06.2016)

Zbiórka uczestników w przed siedzibą SEP Radom o godz. 14.00i przejazdw kierunku Litwy. Przyjazd na nocleg do hotelu w Suwałkach lub okolicy (w tym dniu bez obiadokolacji ze względu na późną porę przyjazdu).  

Czytaj więcej...