Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

dzień elektryka obraz paint

Międzynarodowy Dzień Elektryka (MDE/IDE) obchodzony jest 10 czerwca od 1986 roku. Powstał z inicjatywy polskich i francuskich elektryków dla upamiętnienia 150. rocznicy śmierci wybitnego naukowca André Marie Ampère. Ten dzień jest świętem wszystkich inżynierów, techników i innych profesjonalistów związanych z szeroko pojętą elektrotechniką, a także przyjaciół i sojuszników Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

XVI Konferencja Okrągłego Stołu w ramach obchodów ŚDTiSI.

W dniu 13 maja 2015 r. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się XVI Konferencja Okrągłego Stołu, której stałym przesłaniem jest Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, tym razem pod hasłem „Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne: źródła innowacyjności”. Tradycyjnie głównym organizatorem było nasze stowarzyszenie, przy współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym, a pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego.

Czytaj więcej...

Komitet Organizacyjny zaprasza na tradycyjny, tym razem LEŚNY BAL ELEKTRYKA 2015 który odbędzie się 7 lutego 2015 roku w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisko.

Czytaj więcej...

W dniu 17 grudnia 2014 r. w siedzibie firmy ENEA Wytwarzanie (dawna Elektronia Kozienice) nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Czytaj więcej...

Z wielką radością informuję, że nasz Oddział uzyskał akredytację w zakresie szkoleń OZE .

Zaświadczenie o udzieleniu akredytacji nr OZE-A/21/00012/14
Wydane na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. z 2014 r. poz. 505)

Czytaj więcej...

Uroczyste spotkanie członków Oddziału Radomskiego SEP.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy.

Czytaj więcej...

W ramach XXVII Radomskich Dni Techniki w dniu 14 października 2014 r. Oddział Radomski SEP zorganizował jednodniowe, ogólnopolskie seminarium naukowo-techniczne:

Czytaj więcej...