Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów ognisko_seniorów_2017 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA ODBYTEGO W DNIU 06.12.2019 R. W KOLE SEP DZIAŁAJĄCYM PRZY REJONIE ENERGETYCZNYM W RADOMIU PT. „AUTOMATYZACJA PRACY SIECI SN I Nn W ROZWIĄZANIACH ZPUE S.A.”

W dniu 06.12.2019 r. Koło SEP działające przy Rejonie Energetycznym w Radomiu zorganizowało szkolenie nt. „Automatyzacja pracy sieci SN i nN w rozwiązaniach ZPUE S.A.

Szkolenie poprowadził Pan Hubert z firmy ZPUE S.A. Szkolenie zostało rozszerzone o informacje nt. stacji transformatorowej SN/nN z magazynem energii elektrycznej zabudowanym w części podziemnej.

Szkolenie spełniło oczekiwania pracowników Rejonu Energetycznego i przedstawicieli firm wykonujących roboty elektroenergetyczne, gdyż prezentowane w czasie szkolenia urządzenia są aktualnie zabudowywane w sieciach dystrybucyjnych.

Szczególne zainteresowanie wzbudziła część szkolenia dotycząca zastosowania w rozdzielniach SN i nN najnowszych, programowalnych sterowników napędów rozłączników.

Słuchaczy zaciekawiła sprawa rozwiązania zasilania w energię elektryczną urządzeń sterowniczych w rozdzielniach SN, w których brak jest strony niskiego napięcia np. złącza kablowe SN.

Ożywiona dyskusja Kolegów w czasie spotkania na tematy przedstawione w szkoleniu, potwierdziła trafny wybór tematu i prelegenta.

W szkoleniu wzięło udział dwudziestu Kolegów z Naszego Koła SEP.

Po bardzo ciekawym szkoleniu, przeszliśmy do restauracji Cechowianka, gdzie oczekiwał na nas staropolski poczęstunek.

Koledzy wyrazili potrzebę zorganizowania na wiosnę lub jesień 2020 roku wycieczki technicznej do ZPUE S.A. celem zapoznania się z procesem produkcji urządzeń, o których była mowa na szkoleniu.

  

                                                                                                 OPRACOWAŁ: Mirosław Szcześniak

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA TECHNICZNO-PRZEZENTACYJNEGO FIRMY SONEL ODBYTEGO W DNIU 25.09.2019 R. W REJONIE ENERGETYCZNYM W RADOMIU.

W dniu 25.09.2019 r. z inicjatywy Prezesa Oddziału Radomskiego SEP oraz Koła SEP działającego przy Rejonie Energetycznym, w sali konferencyjnej w Rejonie Energetycznym odbyło się spotkanie techniczno-prezentacyjne z przedstawicielami firmy SONEL S.A. ze Świdnicy.

Na spotkanie przybyło 43 słuchaczy, najwięcej z Rejonu Energetycznego w Radomiu.

Tematem spotkania było:

  • Omówienie podstawowych błędów, jakie są popełniane przy wykonywaniu pomiarów ochronnych
  • Termowizja w bezinwazyjnych badaniach instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
  • Lokalizacja infrastruktury podziemnej za pomocą urządzeń firmy SONEL S.A.

Spotkaniu przewodniczył Prezes Koła SEP przy RE Radom, kolega Mirosław Szcześniak.

Po spotkaniu przedstawiciele firmy SONEL wyrazili zadowolenie z frekwencji oraz zaciekawieniem słuchaczy tematyką szkolenia.

Na spotkaniu zapowiedziano następne szkolenie w RE Radom na wiosnę 2020 roku połączone z praktycznym wykonaniem pomiarów ochronnych za pomocą urządzeń firmy SONEL S.A.

OPRACOWAŁ: Mirosław Szcześniak

Wyjazd członków koła SEP przy RE Radom do Warszawy

Na zaproszenie przedstawiciela firm JM TRONIK dnia 07.12. 2018 członkowie koła SEP przy RE Radom wzięli udział w zorganizowanej wycieczce do Warszawy . Celem było zwiedzenie zakładu polskiego producenta aparatury elektrotechnicznej firmy JM TRONIK, która istnieje na rynku od 1981r. Oferta Spółki jest bardzo bogata w aparaturę zabezpieczeniową, pomiarową, łączeniową, urządzenia rozdzielcze i systemy automatyki, jak również firma oferuje usługi związane z realizacją projektów elektroenergetycznych. Firma oferuje całą gamę produktów zarówno dla energetyki jak i dla przemysłu. Przedstawiciel firmy pan Macjej przeprowadził nas przez wszystkie działy, zapoznając z procesami produkcji urządzeń i aparatury. Na uwagę zasługują sterowniki polowe typu MegaMUZ– smart, który to sterownik jest połączeniem panelu operatorskiego z kolorowym ekranem dotykowym o dużej przekątnej oraz jednostki centralnej, której zmodernizowana funkcjonalność wywodzi się z dobrze znanej na rynku linii sterowników polowych megaMUZ-2, oraz rozdzielnica SN MultiCell.Rozdzielnica MultiCell jest wnętrzową rozdzielnicą jednosystemową w wykonaniu dwuczłonowym, przedziałowym (przedział obwodów sterowniczych,  przedział łącznika głównego, przedział szyn zbiorczych, przedział kablowy), w obudowie metalowej z izolacją powietrzną.

W drodze powrotnej przedstawiciel firmy JM TRONIK oraz przedstawiciel firmy ELEKTRYK S.C., której współwłaścicielem jest nasz kolega z koła zaprosili uczestników na obiad do restauracji. Podczas obiadu prezes naszego koła wręczył legitymacje członkowskie i znaczki SEP nowym członkom . W przyjemnej i miłej atmosferze z nowymi doświadczeniami powróciliśmy do Radomia.

Wycieczka Koła Oddziałowego OR SEP do oczyszczalni ścieków w Lesiowie

W dniu 15 maja maja Koło Oddziałowe OR SEP zorganizowało zwiedzanie biogazowni w oczyszczalni ścieków w Lesiowie. Punktalnie o godz. 10.00 zebrała się siedmioosobowa grupa. Po oczyszczalni oprowadzili nas Zbigniew Głogowski oraz Andrzej Durasiewicz - elektryk. Obaj Panowie opowiadali bardzo ciekawie i rzeczowo odpowiadali na liczne pytania.

Czytaj więcej...

W dniu 17 kwietnia 2018 r. odbył się II Turniej Kręgle SEP zorganizowany przez Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Tuż przed turniejem został zaprezentowany wykład pt.: Układy elektryczno-mechaniczne kręgielni. W ramach wykładu została zaprezentowana budowa kręgielni, systemy ustawiające kręgle, systemy transportu kul inne funkcjonujące na torze układy. Po wstępie technicznym rozpoczęto 15-to minutową rozgrzewkę, a następnie właściwy turniej. Wśród członków oraz sympatyków SEP walczących o tytuł najlepszego kulomiota walczyło 3 zawodniczki i 22 zawodników.

Czytaj więcej...

Rok 2020 Rokiem prof. Józefa Węglarza

weglarz