Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.
III Sympozjum Historia Elektryki
Wystawa Elektryfikacja Miast Polskich
Międzynarodowa Wystawa i Konferencja pt. „Początki elektryfikacji polskich miast –Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1946” M.C.S.W. „ELEKTROWNIA” w RADOMIU INAUGURACJA 8 listopada 2017

95 lat Oddziału Radomskiego SEP

95 lat

1921-2016

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

W sobotę 27 maja 2017 roku odbył się XII Rajd Rowerowy Automatyków zorganizowany przez pracowników Pionu Automatyki i Elektryki, a jednocześnie członków Koła SEP przy kozienickiej elektrowni.

Czytaj więcej...

 

W dniu 25 maja 2017 roku w auli A5 Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu odbyło się seminarium "Nauka i przemysł" zorganizowane przez Koło SEP przy UTH Radom. Wśród słuchaczy znaleźli się przedstawiciele przedsiębiorstw, członkowie SEP, pracownicy UTH oraz liczna grupa studentów.

http://www.uniwersytetradom.pl/art/display_article.php?id=7416

W dniu 12 kwietnia odbyło się spotkanie Wielkanocne Koła Seniorów. Jak zwykle, w SEP-wskiej, ciepłej atmosferze.

Czytaj więcej...

Zgodnie z coroczną tradycją Koło przy PSE w Radomiu zorganizowało powitanie wiosny w Królewskich Źródłach w Puszczy Kozienickiej. Pogoda i humory dopisały jak zwykle.

Czytaj więcej...

W dniu 28 lutego 2017r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Zarząd Koła SEP w Skarżysku-Kamiennej z udziałem firmy ABB i przedstawicielami firmy ZPUE Włoszczowa. W spotkaniu uczestniczyła dość spora grupa miejscowych działaczy SEP jak również członków i sympatyków z odległych miejscowości, m.in ze Zwolenia, Kozienic, Końskich czy Radomia. Podczas spotkania zostały zaprezentowane najnowsze rozwiązania rozłączników bezpiecznikowych, które spełniają najwyższe wymagania bezpieczeństwa w tym przepisy normy EN/IEC 60947-3. Najnowsze rozwiązania konstrukcyjne rozłączników zapewniają osobom obsługującym i konserwującym wysoki poziom bezpieczeństwa. Kolejnym punktem spotkania było omówienie zasad działania automatycznych przełączników, które w stanach awaryjnych potrafią przełączyć się z zasilania podstawowego na rezerwowe w sposób bezprzerwowy.

Czytaj więcej...

Szukaj na stronie