Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

Wycieczka Koła Oddziałowego OR SEP do oczyszczalni ścieków w Lesiowie

W dniu 15 maja maja Koło Oddziałowe OR SEP zorganizowało zwiedzanie biogazowni w oczyszczalni ścieków w Lesiowie. Punktalnie o godz. 10.00 zebrała się siedmioosobowa grupa. Po oczyszczalni oprowadzili nas Zbigniew Głogowski oraz Andrzej Durasiewicz - elektryk. Obaj Panowie opowiadali bardzo ciekawie i rzeczowo odpowiadali na liczne pytania.

Biogaz jest zużywany do produkcji energii elektrycznej, która służy do zasilania oczyszczalni. Ilość wytwarzanej energii jednak jeszcze nie pozwala na to, żeby oczyszczalnia była w 100 proc. zasilana prądem z biogazu.
Zasilany gazem moduł kogeneracyjny wytwarza energię elektryczną w ilości do 12 tys. kWh na dobę, to jest 0,5 MW na godzinę. W oczyszczalni są zainstalowane urządzenia mogące pobrać w sumie 2 MW, przy czym średnie zapotrzebowanie na moc to około 1,5 MW. I teraz, dzięki biogazowni, 0,5 MW pozyskujemy z odpadów. Poza energią elektryczną w biogazowni powstaje też energia cieplna. Woda o temperaturze 65-85 st. C wykorzystywana jest do ogrzewania osadów w procesie fermentacji oraz do ogrzewania nowo wybudowanych na terenie oczyszczalni budynków. Jest też możliwość skierowania gorących spalin bezpośrednio do suszarki suszącej osad ściekowy. 
Około godziny 12.00 napełnieni wiedzą opuściliśmy oczyszczalnię bardzo zadowoleni.