Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

Wyjazd członków koła SEP przy RE Radom do Warszawy

Na zaproszenie przedstawiciela firm JM TRONIK dnia 07.12. 2018 członkowie koła SEP przy RE Radom wzięli udział w zorganizowanej wycieczce do Warszawy . Celem było zwiedzenie zakładu polskiego producenta aparatury elektrotechnicznej firmy JM TRONIK, która istnieje na rynku od 1981r. Oferta Spółki jest bardzo bogata w aparaturę zabezpieczeniową, pomiarową, łączeniową, urządzenia rozdzielcze i systemy automatyki, jak również firma oferuje usługi związane z realizacją projektów elektroenergetycznych. Firma oferuje całą gamę produktów zarówno dla energetyki jak i dla przemysłu. Przedstawiciel firmy pan Macjej przeprowadził nas przez wszystkie działy, zapoznając z procesami produkcji urządzeń i aparatury. Na uwagę zasługują sterowniki polowe typu MegaMUZ– smart, który to sterownik jest połączeniem panelu operatorskiego z kolorowym ekranem dotykowym o dużej przekątnej oraz jednostki centralnej, której zmodernizowana funkcjonalność wywodzi się z dobrze znanej na rynku linii sterowników polowych megaMUZ-2, oraz rozdzielnica SN MultiCell.Rozdzielnica MultiCell jest wnętrzową rozdzielnicą jednosystemową w wykonaniu dwuczłonowym, przedziałowym (przedział obwodów sterowniczych,  przedział łącznika głównego, przedział szyn zbiorczych, przedział kablowy), w obudowie metalowej z izolacją powietrzną.

W drodze powrotnej przedstawiciel firmy JM TRONIK oraz przedstawiciel firmy ELEKTRYK S.C., której współwłaścicielem jest nasz kolega z koła zaprosili uczestników na obiad do restauracji. Podczas obiadu prezes naszego koła wręczył legitymacje członkowskie i znaczki SEP nowym członkom . W przyjemnej i miłej atmosferze z nowymi doświadczeniami powróciliśmy do Radomia.

Rok 2020 Rokiem prof. Józefa Węglarza

weglarz