Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

Zgodnie z coroczną tradycją Koło przy PSE w Radomiu zorganizowało powitanie wiosny w Królewskich Źródłach w Puszczy Kozienickiej. Pogoda i humory dopisały jak zwykle.

Czytaj więcej...

W dniu 28 lutego 2017r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Zarząd Koła SEP w Skarżysku-Kamiennej z udziałem firmy ABB i przedstawicielami firmy ZPUE Włoszczowa. W spotkaniu uczestniczyła dość spora grupa miejscowych działaczy SEP jak również członków i sympatyków z odległych miejscowości, m.in ze Zwolenia, Kozienic, Końskich czy Radomia. Podczas spotkania zostały zaprezentowane najnowsze rozwiązania rozłączników bezpiecznikowych, które spełniają najwyższe wymagania bezpieczeństwa w tym przepisy normy EN/IEC 60947-3. Najnowsze rozwiązania konstrukcyjne rozłączników zapewniają osobom obsługującym i konserwującym wysoki poziom bezpieczeństwa. Kolejnym punktem spotkania było omówienie zasad działania automatycznych przełączników, które w stanach awaryjnych potrafią przełączyć się z zasilania podstawowego na rezerwowe w sposób bezprzerwowy.

Czytaj więcej...

W dniu 18 lutego 2017 r. Koło Oddziału Radomskiego SEP przy PSE S.A. zorganizowało tradycyjnie, jak co roku, kulig w Puszczy Kozienickiej. Miejscem docelowym było urokliwe miejsce w sercu puszczy – Królewskie Źródła. Uczestnicy zgromadzili się we wsi Augustów, skąd w radosnych nastrojach, zaśnieżoną drogą sunęło saniami 35 uczestników.

Czytaj więcej...

„Kulig Automatyków” po Puszczy Kozienickiej  zorganizowany przez koło zakładowe SEP przy ENEA Wytwarzanie dla członków koła i ich sympatyków.

W sobotę 11 lutego odbył tradycyjny „Kulig Automatyków” po Puszczy Kozienickiej. Pogoda dopisała, świeciło piękne słońce a temperatura utrzymywała się w granicach -5ºC.

Czytaj więcej...

W dniu 16 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane przez studentów z Koła Studenckiego i Koła Naukowego ELEKTRYK przy UTH w Radomiu.