Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów ognisko_seniorów_2017 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W dniu 16 stycznia 2018 roku Koło Telekomunikacji zorganizowało dla swoich członków i sympatyków zwiedzanie wystawy "Początki elektryfikacji  polskich  miast - Elektrownia  Miejska  w  Radomiu  1901-1946"  w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Radomiu.

Czytaj więcej...

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów ognisko_seniorów_2017 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W dniu 11 październik 2017 roku w Muzeum Wsi Radomskiej odbyło się ognisko Koła Seniorów Oddziału Radomskiego SEP. Tym razem było to spotkanie pokoleń. W spotkaniu uczestniczyli studenci z Koła Studenckiego. Czas mile spędzono przy muzyce na żywo i "małym co nie co".

{gallery}ognisko_seniorów_2017{/gallery}

W sobotę 27 maja 2017 roku odbył się XII Rajd Rowerowy Automatyków zorganizowany przez pracowników Pionu Automatyki i Elektryki, a jednocześnie członków Koła SEP przy kozienickiej elektrowni.

Czytaj więcej...

 

W dniu 25 maja 2017 roku w auli A5 Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu odbyło się seminarium "Nauka i przemysł" zorganizowane przez Koło SEP przy UTH Radom. Wśród słuchaczy znaleźli się przedstawiciele przedsiębiorstw, członkowie SEP, pracownicy UTH oraz liczna grupa studentów.

http://www.uniwersytetradom.pl/art/display_article.php?id=7416

W dniu 12 kwietnia odbyło się spotkanie Wielkanocne Koła Seniorów. Jak zwykle, w SEP-wskiej, ciepłej atmosferze.

Czytaj więcej...