Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

 

Stan osobowy na dzień 2 grudnia 2020 r.

 

01. Koło przy ENEA Wytwarzanie w Kozienicach
Stan osobowy Koła: 60 osób
Zarząd Koła:
Marek Pereta                      -          Prezes
Krzysztof Bitner                   -          Wiceprezes
Izabela Chołuj                     -          Sekretarz
Krzysztof Kowalczyk             -          Skarbnik
Paweł Nowicki                     -          Członek Zarządu
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Marek Grzywacz

 


02_Koło przy Oddziale Radomskim
Stan osobowy Koła: 53 osoby
Zarząd Koła:
Paweł Kubicki                      -         Prezes
Radosław Gutowski              -         Wiceprezes
Adam Nowak                      -         Sekretarz
Agnieszka Kostecka             -         Skarbnik
Komisja Rewizyjna Koła:
Janusz Alot                         -         Przewodniczący
Marek Grzywacz                          Wiceprzewodniczący
Tomasz Staniszewski           -         Członek
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Joanna Perkuszewska-Warchoł

 


 

03. Koło przy PSE w Radomiu
Stan osobowy Koła: 42 osoby
Zarząd Koła:
Jarosław Rybski                   -         Prezes
Tomasz Pakuła                    -         Wiceprezes
Szczepan Kwapisz                -         Sekretarz
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Marek Grzywacz

  


 

04. Koło przy Rejonie Energetycznym w Radomiu
Stan osobowy Koła: 59 osób
Zarząd Koła:
Mirosław Szcześniak             -         Prezes
Dariusz Woźniak -         Wiceprezes
Rafał Kądziela    - Sekretarz                 
Zbigniew Szczepanowski       -         Skarbnik
Komisja Rewizyjna Koła:
Zbigniew Siwek                   -         Przewodniczący
Zbigniew Leszczyńsk            -         Członek
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Jarosław Rybski

 


 

05. Koło Seniorów w Radomiu
Stan osobowy Koła: 29 osób
Zarząd Koła:
Leszek Jastrzębiowski           -         Prezes
Stanisław Wójtowicz             -         Sekretarz
Adam Engel                         -         Skarbnik
Alicja Przyłudzka                  -         Członek Zarządu

Tadeusz Łapa                       -         Członek Zarządu

Stanisław Ziętek                   -          Członek Zarządu
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Andrzej Rabiniak

 


 

06. Koło Telekomunikacji w Radomiu
Stan osobowy Koła: 23 osoby
Zarząd Koła:
Bogusław Strzelec                          Prezes
Jacek Kołodziejczyk              -           Wiceprezes
Barbara Gregorek                -        Sekretarz
Krzysztof Chojnacki              -           Skarbnik
Joanna Perkuszewska-Warchoł -           Członek Zarządu
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Dionizy Saniawa

  


 

07. Koło przy Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu
Stan osobowy Koła: 11 osób
Zarząd Koła:
Maciej Szykowny                 -         Prezes
Krzysztof Bażyński               -         Sekretarz
Witold Wiśniewski                -         Skarbnik
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Stanisław Mrugalski

 


 

08. Koło przy Zespole Szkół Technicznych w Radomiu
Stan osobowy Koła: 11 osób
Zarząd Koła:
Jacek Kozyra                      -         Prezes
Edyta Kozłowska-Wolska       -       Wiceprezes
Jan Nitek                           -         Sekretarz
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Radosław Figura

 


 

09. Koło przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu
Stan osobowy Koła: 17 osób
Zarząd Koła:
Radosław Figura                  -         Prezes
Roman Pniewski                  -         Wiceprezes
Andrzej Erd                        -         Sekretarz/Skarbnik
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Jacek Szydłowski

 


 

10. Koło Studenckie przy UT-H w Radomiu
Stan osobowy Koła: 15 osób
Zarząd Koła:
Piotr Woźniak                   -         Prezes
Sebastian Sadowski            -         Wiceprezes
Dawid Tomczyk - Sekretarz
Kamil Kwaśnik                   -          Skarbnik
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Dionizy Saniawa

 


 

11. Koło przy Rejonie Energetycznym w Zwoleniu
Stan osobowy Koła: 47 osób
Zarząd Koła:
Wojciech Jaroszek               -         Prezes
Grzegorz Dasiewicz              -         Wiceprezes
Paweł Głogowski                 -         Sekretarz
Krzysztof Brzózek                -         Skarbnik
Komisja Rewizyjna Koła:
Marek Wawrzak                  -         Przewodniczący
Janusz Molenda                  -         Sekretarz
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Mirosław Szcześniak

 


 

12. Koło przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu
Stan osobowy Koła: 9 osób
Zarząd Koła:
Andrzej Zbroszczyk              -         Prezes
Maurycy Witkowski              -         Sekretarz
Bogdan Orzechowski            -         Skarbnik
Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Jacek Szydłowski

 


  

13. Koło przy Rejonie Energetycznym  w Kozienicach
Stan osobowy Koła:  21 osób
Zarząd Koła:
 

Jarosław Kucharczyk            -         Prezes 

Mariusz Ptaszek                   -         Wiceprezes 

Anna Mielniczuk                   -         Sekretarz 

Daniel Maksym                    -         Skarbnik

Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału: Piotr Brzeziński