Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

W dniu 23 października 2015 r. miało miejsce jubileuszowe spotkanie z okazji XXX rocznicy powstania Koła SEP przy Rejonie Energetycznym w Radomiu. Na uroczystość przybyli niemal wszyscy członkowie Koła oraz zaproszeni goście. Uczestniczyli m.in. Kol. Marek Grzywacz – Wiceprezes SEP, ścisłe kierownictwo Zarządu Oddziału Radomskiego SEP pod przewodnictwem Prezesa Oddziału Kol. Wiesław Michalskiego. Gośćmi byli również dyrektorzy zaprzyjaźnionych Rejonów Energetycznych z Kol. Tomaszem Hermanem Dyrektorem Generalnym PGE Obrót S.A. Oddział w Skarżysku. A także przedstawiciele firm, które pomogły zorganizować spotkanie ZPUE Włoszczowa, Cellpack Warszawa, Asaj Radom i Jakmet.

Prowadzący spotkanie Prezes Koła przy Rejonie Energetycznym Kol. Mirosław Szcześniak przedstawił historię Koła, podkreślając szczególna rolę „ojców założycieli” w osobach niestety nieobecnego Kol. Grzegorza Makarskiego i Kol. Marka Bieńkowskiego.
Po wystąpieniach Kol. Marka Grzywacza, Kol. Wiesława Michalskiego i zaproszonych gości wręczone zostały legitymacje członkowskie  siedmiu nowym członkom Koła.
Następnie Wiceprezes SEP wręczył Złotą Odznakę Honorową SEP Prezesowi Koła Kol. Mirosławowi Szcześniakowi.
Srebrne Odznaki Honorowe SEP otrzymali: Ireneusz Białowąs, Zbigniew Siwek, Tadeusz Szczepanowski, Zdzisław Szewczyk. Medale im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego otrzymali: Krzysztof Jędrzejewski, Marek Molga, Dariusz Oracki, Piotr Parzelski.
Medale im. Kazimierza Szpotańskiego otrzymali: Henryk Berdzik, Wojciech Jankowski, Wiesław Komorek, Marcjan Kosiak. Przyznano również Medal im. Włodzimierz Krukowskiego założycielowi Koła nieobecnemu Kol. Grzegorzowi Makarskiemu.

Następnie odbyły się bardzo ciekawe wykłady z prezentacjami firm sponsorujących.
Ostatnim punktem spotkania była kolacja koleżeńska, a finałowym punktem uroczysty jubileuszowy tort.

Relację fotograficzną znajdziecie w Galerii.
Tekst i zdjęcia: Bogusław Strzelec

 

Szlak Radomskiego Dziedzictwa Kulturowego- projekt nr 93 w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 r.

RR FSNT NOT oraz nasze Stowarzyszenie zachęca gorąco do oddania głosu na projekt nr 93 w kategorii projektów do 50,000,- zł  w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 rok. Pełna nazwa propozycji to Szlak Radomskiego Dziedzictwa kulturowego etap I. Główne założenia: Celem projektu jest popularyzacja zarówno wśród radomian, jak i turystów, dziedzictwa przemysłowego Radomia, na które składają się przede wszystkim ocalałe budynki przemysłowe, (często projektowane przez wybitnych architektów) oraz produkty wytwarzane w nich. Zakres czasowy obejmuje okres od lat 20. XIX stulecia do roku 1989.                   Jest to bardzo ważny element większego zamierzenia, które mam nadzieję niedługo będzie realizowane, a o które wielu radomian upomina się od lat, a mianowicie Muzeum Radomskiego Dziedzictwa Przemysłowego i Zaawansowanych Technologii. Głosując na ten projekt, przyczynicie się Państwo do utworzenia tej oczekiwanej instytucji.


 ccc

 

Link do głosowania:

https://glosowanie.konsultacje.radom.pl/