Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

Komisja konkursowa działająca przy Kole Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy UTH w Radomiu wyłoniła laureatów kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektrotechniki i elektroniki przyznając jednogłośnie następujące nagrody i wyróżnienia: 1. Miejsce pierwsze:
Roman Michalski – praca pt.: Poprawa efektywności energetycznej układów pompowych.
promotor: dr inż. Andrzej Szafraniec

2. Miejsce drugie:
Artur Sarzyński – praca pt.: Projekt modernizacji pola odpływowego do zasilania transformatora 1000kVA w rozdzielni wnętrzowej 15/04
promotor: prof. dr hab. inż. Mirosław Luft

Maciej Chojnacki – praca pt.: Nowe technologie w życiu osób niepełnosprawnych.
promotor: dr inż. Tomasz Perzyński

3. Miejsce trzecie:
Mariusz Kotlarek – praca pt.: Praca bloku elektroenergetycznego na parametry nadkrytyczne.
promotor: dr inż. Ewa Serafin

Wyróżnione prace:
Sylwester Sikora – praca pt.: Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
promotor: dr hab. inż. Piotr Lesiak, prof. UTH Radom

Piotr Knuta
– praca pt.: Warunki bezpiecznej pracy elektrowni jądrowej.
promotor: dr inż. Ewa Serafin

Więcej informacji na temat konkursu znajdziecie na stronie Koła SEP przy UT-H w Radomiu:
http://www.uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setsubcategory&subid=3823

 

Szlak Radomskiego Dziedzictwa Kulturowego- projekt nr 93 w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 r.

RR FSNT NOT oraz nasze Stowarzyszenie zachęca gorąco do oddania głosu na projekt nr 93 w kategorii projektów do 50,000,- zł  w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 rok. Pełna nazwa propozycji to Szlak Radomskiego Dziedzictwa kulturowego etap I. Główne założenia: Celem projektu jest popularyzacja zarówno wśród radomian, jak i turystów, dziedzictwa przemysłowego Radomia, na które składają się przede wszystkim ocalałe budynki przemysłowe, (często projektowane przez wybitnych architektów) oraz produkty wytwarzane w nich. Zakres czasowy obejmuje okres od lat 20. XIX stulecia do roku 1989.                   Jest to bardzo ważny element większego zamierzenia, które mam nadzieję niedługo będzie realizowane, a o które wielu radomian upomina się od lat, a mianowicie Muzeum Radomskiego Dziedzictwa Przemysłowego i Zaawansowanych Technologii. Głosując na ten projekt, przyczynicie się Państwo do utworzenia tej oczekiwanej instytucji.


 ccc

 

Link do głosowania:

https://glosowanie.konsultacje.radom.pl/