STATUT

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

uchwalony przez XXXVII NWZD SEP w dniu 22 czerwca 2017 r.

w Warszawie