Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

W dniach 1-2 lutego 2018 r. odbyło się III międzynarodowe spotkanie partnerów projektu: Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system (EU-PV-Trainer) Agreement No. 2016-1-PL01-KA202-026279/P2]. Wspólna praca partnerów z Polski, Rumunii Hiszpanii oraz Cypru odbywała się tym razem w Nikozji.

Rozpoczęliśmy tradycyjnie o 9.00 a prace trwały do popołudnia następnego dnia. Wymiana poglądów i argumentów w celu ustalenie spójnego planu działania sprawiły, że czas minął bardzo szybko. Całe szczęście, gospodarze spotkania zadbali, abyśmy w trakcie wysiłku intelektualnego mogli skorzystać z dóbr kulinarnych w wydaniu cypryjskich kucharzy. Udało się wygospodarować parę chwil na poznanie okolicy i cypryjskiej kultury.

Niewątpliwą atrakcją wyjazdu była cypryjska zima, która większości uczestników przypadła do gustu. Bezchmurne niebo i 17°C w cieniu, zielone palmy oraz spadające z drzew pomarańcze, powodowały, że powrót do polskiego -5°C był niełatwy.

Naładowani południową energią powróciliśmy, aby spełniać obowiązki czekające w rodzimych stronach.

Opracował: Radek Figura

 

W dniu 12 stycznia 2018 roku odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczno - noworoczne Oddziału Radomskiego SEP. Jak co roku były życzenia, dzielenie się opłatkiem i rozmowy przy "małym co nieco" dla ciała.

Czytaj więcej...

Podsumowanie Roku prof. Włodzimierza Krukowskiego w SEP – mocne radomskie akcenty.

Oddział Radomski SEP im. prof. Włodzimierza Krukowskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Polską Sekcją IEEE oraz Prezydentem Miasta Radomia zorganizował w dniu 8 listopada 2017 roku III Międzynarodową Konferencję poświęconą profesorowi Włodzimierzowi Krukowskiemu (1887 – 1941) i Jego pracom naukowym.

Czytaj więcej...

W dniu 8 listopada odbyła się III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POŚWIĘCONA PROFESOROWI WŁODZIMIERZOWI KRUKOWSKIEMU (1887-1941) I JEGO PRACOM NAUKOWYM ORAZ MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA I KONFERENCJA „POCZĄTKI ELEKTRYFIKACJI POLSKICH MIAST – ELEKTROWNIA MIEJSKA W RADOMIU 1901-1956” w: MAZOWIECKIM CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ELEKTROWNIA W RADOMIU

Czytaj więcej...

W dniach 28.09. – 01.10.2017 w hotelu „Turnie” w Zębie k. Zakopanego odbyło się Wyjazdowe Posiedzenia Zarządu Oddziału Radomskiego SEP.

Oprócz posiedzenia Zarządu i Prezesów Kół zrealizowany został bardzo bogaty program integracyjny: wycieczka do Doliny Chochołowskiej, wyjazd do Zakopanego do teatru na spektakl "Na przełęczywg Stanisława Witkiewicza i Walerego Eljasza, zwiedzanie wsi Chochołów, relaks w termach ”Chochołów”, uroczysta kolacja koleżeńska oraz zwiedzanie Muzeum Historii Krakowa.

 

W ramach międzynarodowego projektu ERASMUS+ “Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system (EU-PV-Trainer)  Numer projektu: 2016-1-PL01-KA202-026279” odbyło się w Rumunii w Galati na Uniwersytecie “Uniwersytet Dunărea de Jos” dniach 31.05. – 3.06.2017. spotkanie robocze, w którym uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu:

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu – lider  Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski (Polska) Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (Polska) Universitatea Dunarea de Jos Din Galati (Rumunia) EDITC LTD (Cypr) Fundación Equipo Humano (Hiszpania)

 

 

Szlak Radomskiego Dziedzictwa Kulturowego- projekt nr 93 w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 r.

RR FSNT NOT oraz nasze Stowarzyszenie zachęca gorąco do oddania głosu na projekt nr 93 w kategorii projektów do 50,000,- zł  w Budżecie Obywatelskim Radomia na 2022 rok. Pełna nazwa propozycji to Szlak Radomskiego Dziedzictwa kulturowego etap I. Główne założenia: Celem projektu jest popularyzacja zarówno wśród radomian, jak i turystów, dziedzictwa przemysłowego Radomia, na które składają się przede wszystkim ocalałe budynki przemysłowe, (często projektowane przez wybitnych architektów) oraz produkty wytwarzane w nich. Zakres czasowy obejmuje okres od lat 20. XIX stulecia do roku 1989.                   Jest to bardzo ważny element większego zamierzenia, które mam nadzieję niedługo będzie realizowane, a o które wielu radomian upomina się od lat, a mianowicie Muzeum Radomskiego Dziedzictwa Przemysłowego i Zaawansowanych Technologii. Głosując na ten projekt, przyczynicie się Państwo do utworzenia tej oczekiwanej instytucji.


 ccc

 

Link do głosowania:

https://glosowanie.konsultacje.radom.pl/