2022-10-03

Opis Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych

Informacja o CKF

Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych działa od 23 września 2014 roku na podstawie udzielonej akredytacji nr: OZE -A/21/00012/14, odnowionej w 2019 roku o aktualnym nr: OZE- A/21/00078/19. 

Od początku działania przeszkoliliśmy ponad 1000 instalatorów systemów fotowoltaicznych, którzy z ogromnym sukcesem wpisują się w proces transformacji sektora energetycznego w Polsce w kierunku zielonej energii.

CKF jest zlokalizowane w centralnej Polsce, w miejscu o doskonałym nasłonecznieniu  i dogodnym dojeździe z każdego miejsca w kraju.

Nasza siedziba znajduje się w centrum Radomia bezpośrednio przy Galerii Słonecznej w dawnym budynku NOT.

Nasze centrum działa wspólnie z Uniwersytetem Techniczno- Humanistycznym przy współpracy z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki i pod patronatem Krajowej Izby Elektroniki i Telekomunikacji.

Stan prawny

  • Ustawa OZE - uchwalona 11 marca 2015r.
  • Ustawa o efektywności energetycznej - uchwalona 1 marca 2021r.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną grupę wykładowców i odbywają się w dwóch zasadniczych częściach :

  1. Teoretycznej – gdzie przyszli instalatorzy zapoznają się z podstawami działania  systemów fotowoltaicznych zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.
  2. Praktycznej - gdzie przyszli instalatorzy mają możliwość w praktyce nauczyć się instalacji systemów fotowoltaicznych i poznać ich praktyczne zastosowania. 

Laboratorium do zajęć praktycznych

  • Stanowiska do zajęć praktycznych.
  • Opracowany program wykładów teoretycznych.
  • Wzorcowa instalacja OZE w Laboratorium Fotowoltaiki na UTH Radomiu .
  • Wykwalifikowana kadra prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne

Kto może ubiegać się o certyfikat instalatora:

Certyfikat może być wydany instalatorowi, który spełnia następujące warunki i posiada:

  • Ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii

  • Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną, odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.

 zredagował - zespół CKF pod kierunkiem Radosława Gutowskiego