2016-03-22

Seminarium 2011

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
ODDZIAŁ RADOMSKI
oraz
Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
pod patronatem
Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk

organizuje II Międzynarodowe Seminarium poświęcone pamięci
prof. Włodzimierza Krukowskiego (1887-1941) w związku z 70 rocznicą Jego śmierci,
w ramach obchodów 90-lecia istnienia Oddziału Radomskiego SEP.

Termin:

17 października 2011 r.

Miejsce:
Politechnika Radomska, Wydział Transportu i Elektrotechniki w Radomiu, ul. Malczewskiego 29  

Komitet Honorowy:
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski - Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN - przewodniczący
Dr hab. inż. Jerzy Barglik - prof. Politechniki Śląskiej, Prezes SEP

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszyński - Politechnika Śląska, Prezes ZG PTETiS
Mgr inż. Jacek Szydłowski - Prezes Oddziału Radomskiego SEP

Komitet Programowy:
Przewodniczący
Dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz – prof. Politechniki Opolskiej, członek ZG PTETiS

Członkowie
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choma – Uniwersytet Narodowy – Politechnika Lwowska, również Politechnika Opolska
Prof. dr hab. inż. Mykhaylo Dorozhovets – Uniwersytet Narodowy – Politechnika Lwowska, również Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka – Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Zbigniew Goryca – prof. Politechniki Radomskiej
Prof. dr hab. inż. Iwachiw Orest Wasylowicz – Uniwersytet Narodowy – Politechnika Lwowska
Dr hab. inż. Lesław Topór-Kamiński – Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Adam Kowalczyk – prof. Politechniki Rzeszowskiej
Prof. dr hab. inż. Stefan Kubisa – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Prof. dr hab. inż. Michał Lisowski – Politechnika Wrocławska
Dr inż. Zbigniew Lubczyński – Przewodniczący Komisji Historycznej Oddziału Wrocławskiego SEP
Prof. dr hab. inż. Mirosław Luft – Rektor Politechniki Radomskiej
Prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn – Politechnika Opolska
Dr hab. inż. Krystyna Macek – Kamińska - prof. Politechniki Opolskiej
Dr hab. inż. Zdzisław Nawrocki – prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska–Kowalska – Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis – Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Stadnyk Bohdan Iwanowicz – Uniwersytet Narodowy – Politechnika Lwowska
Dr. hab. inż. Dionizy Saniawa – prof. Politechniki Radomskiej, Wiceprezes Oddziału Radomskiego SEP
Prof. dr hab. inż. Pylyp Skoropad – Uniwersytet Narodowy – Politechnika Lwowska 
Dr hab. inż. Elżbieta Szychta – prof. Politechniki Radomskiej, Dziekan Wydziału Transportu i Elektrotechniki
Dr inż. Piotr Szymczak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Doc. dr inż. Zygmunt Warsza


Skład Komitetu Organizacyjnego:
Przewodniczący
Wiesław Michalski – wiceprezes Oddziału Radomskiego SEP
Zastępca Przewodniczącego
Marek Grzywacz – skarbnik Oddziału Radomskiego SEP, członek ZG SEP
Członkowie
Bogusław Strzelec – sekretarz Oddziału Radomskiego SEP
Janusz Alot – kierownik Centrum Szkolenia I Rzeczoznawstwa Oddziału Radomskiego SEP
Joanna Perkuszewska-Warchoł – wiceprezes Oddziału Radomskiego SEP
Waldemar Bąk – członek Oddziału Radomskiego SEP
Adriana Senator – sekretariat Oddziału Radomskiego SEP


Porządek obrad:

Część uroczysta (11.00 – 11.45)
Wprowadzenie i powitanie
– Przemówienia okolicznościowe – przedstawiciele: Gospodarzy, PAN, SEP-u oraz PTETiS-u
– Wręczenie odznaczeń
– Wystąpienia sponsorów

Przerwa (11.45 – 12.00)

Sesja historyczna (12.00 – 13.30)
1 – Historia Oddziału Radomskiego SEP – Wiesław Michalski
2 – Historia początków Oddziału Elektrotechnicznego i Katedry Pomiarów Elektrycznych Politechniki Lwowskiej – Jerzy Hickiewicz
3 – Okoliczności śmierci profesorów lwowskich – Krzysztof Busse – IPN Delegatura w Radomiu
4 – Wystąpienia wspominkowe

Przerwa kawowa (13.30 – 14.00)

Sesja naukowa (14.00 – 15.30)
Prezentacja aktualnych kierunków badań z zakresu metrologii elektrycznej prowadzonych w:
1 – Narodowym Uniwersytecie – Politechnice Lwowskiej
2 – Politechnice Wrocławskiej
3 – Politechnice Śląskiej
4 – Politechnice Rzeszowskiej

Zakończenie seminarium (15.30)


Seminarium będzie towarzyszyła ekspozycja eksponatów pamiątkowych oraz stanowisk firmowych.