2017-06-10

SEP

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Elektryków Polskich zwane w skrócie SEP jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. Dzięki otwartej formule członkostwa zrzesza ona zarówno inżynierów, jak i techników, oraz młodych adeptów szeroko rozumianej elektryki, uczniów techników i szkół zawodowych a także osoby prawne zainteresowane jej działalnością.

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne.

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie nauki i techniki, popularyzowanie wiedzy, kultury technicznej i ekologicznej oraz etyki zawodowej, integracja środowiska a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest kontynuatorem rozpoczętej pod koniec dziewiętnastego wieku aktywności społecznej elektryków polskich. Działania te były motorem napędowym rozwoju elektryki na ziemiach polskich i sprzyjały wykorzystaniu osiągnięć elektryki dla dobra Polski.

W 1919 roku powstało Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich.W 1928 roku organizacja połączyła się ze Stowarzyszeniem Radiotechników Polskich, a w 1929 roku uchwałą zarządu zmieniono nazwę na obecnie stosowaną - "Stowarzyszenie Elektryków Polskich".

Oddział Radomski Stowarzyszenia Elektryków Polskich został powołany przez Drugi Ogólnopolski Zjazd Elektrotechników obradujący w dniach 31 X - 1 XI 1921 roku w Toruniu, jako Radomskie Koło SEP przekształcony później w Oddział Radomski SEP.