2022-08-26

Analiza pracy elektrowni wykorzystujących OZE w systemie elektroenergetycznym

W Wiadomościach Elektrycznych nr 8 /2022 ukazał się artykuł wiceprezesa OR SEP Pana mgr inż. Leszka Jastrzębiowskiego pt. "Analiza pracy elektrowni wykorzystujących OZE w systemie elektroenergetycznym".

Zachęcamy do ciekawej lektury.

Kliknij aby przejść do artykułu.

2022-10-04

Wybrane zagadnienia z obszaru nowych technologii wytwarzania energii elektrycznej

W Wiadomościach Elektrycznych nr 3/2022 ukazał się artykuł członka OR SEP Pana dr hab. inż. Dionizego Saniawy pt. "Wybrane zagadnienia z obszaru nowych technologii wytwarzania energii elektrycznej"

Zachęcamy do lektury.

Artykuł pozniżej

2016-04-27

Opracowania do pobrania

„ŹRÓDŁA ZASILANIA URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH.
PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU ORAZ OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA URZĄDZEŃ, KTÓRYCH FUNKCJONOWANIE JEST NIEZBĘDNE W CZASIE POŻARU.
TYMCZASOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ROZWIJANE PRZEZ JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W CZASIE ACJI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ.”

PDF