Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

Siedziba: 
26-600 Radom
ul. W. Krukowskiego 1
budynek NOT-u I piętro, pokój 111
tel./fax: 48 362 87 47
www.sep.radom.pl 

Biuro czynne w godz. 8:30-16:30

Poniedziałek w godz. 8:30-17:30

Prezes OR SEP - Marek Grzywacz
e-mail: por@sep.radom.pl

Sekretariat:
tel.fax: 48 362 87 47

Specjalista ds. szkoleń i egzaminów
tel. 513 768 341 
e-mail: sekretariat@sep.radom.pl
e-mail: j.miacz@radom.sep.com.pl

Agnieszka Kostecka asystentka zarządu 
tel. 513 768 300
e-mail: sekretariat@sep.radom.pl
e-mail: a.kostecka@radom.sep.com.pl

Konto:
Alior Bank S.A. 94 2490 0005 0000 4600 1556 8689

Dane do faktury:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Radomski
ul. W. Krukowskiego 1
26-600 Radom
NIP: 796-008-31-12 Regon: 672507224